Odluke o pokretanju

Odluka_pokretanje171121

Odluka_pokretanje201021

Odluka_pokretanje251021

Odluka_pokretanje041021

Odluka_pokretanje131021

Odluka_pokretanje_mat171121

Odluka_pokretanje161121

Odluka_pokretanje300921

Odluka_pokretanje121021

Odluka_pokretanje240921

Odluka_pokretanje081021

Odluka_pokretanje111021

Odluka_pokretanje011021

Odluka_pokretanje270921

Odluka_pokretanje160821

Odluka_pokretanje250521

Odluka_pokretanje2160821

Odluka_pokretanje040821

Odluka_pokretanje_020621

Odluka_pokretanje_01062

Odluka_pokretanje_160721

Odluka_pokretanje_240521

Odluka_izbor_010721_mzp

Odluka_pokretanje_010721

Odluka_pokretanje_010721_mzp

Odluka_pokretanje_130721

Odluka_pokretanje_210621

Odluka_pokretanje_120721

Odluka o pokretanju postupka JN 25052021

Odluka o pokretanju postupka JN 24052021

Odluka o pokretanju postupka JN 23042021

Odluka o pokretanju postupka JN 25022021

Odluka o pokretanju postupka JN 09022021

Odluka o pokretanju postupka JN 29042021

Odluka o pokretanju postupka JN 04052021

Odluka o pokretanju postupka JN 11032021

Odluka o pokretanju postupka JN 14042021

Odluka o pokretanju postupka JN 09022021

Odluka o pokretanju postupka JN 25022021

Odluka o pokretanju postupka JN 26042021

1Odluka o pokretanju postupka JN 11032021

Odluka o pokretanu postupka JN 05042021

Odluka o pokretanju postupka JN 11032021

Odluka o pokretanju postupka JN 12032021

Odluka o pokretanju postupka JN 26022021

Odluka o pkretanju postupka JN 14122020

Odluku o pokretanju postupka JN 10122020

Odluka o pokretanju postupka JN 20112020

Odluka o pokretanju postupka JN 09122020

Odluku o pokretanju JN 18112020

Odluka o poretanju postupka JN 04122020

Odluka o pokretanju postupka JN 02122020

Odluka o pokretanju postupka JN 19112020

Odluka o pokretanju postupka JN 11112020

Odluka o pokretanju postupka javne nabave 19112020

Poziv za dostavu ponuda_sistematski 21092020

ISFU_Poziv za dostavu ponuda_ pregovarački postupak 01092020

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08082018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 30072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 07082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 19072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 19072018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06072018

Odluka o pokretanju postupka JN_konkurentski zahtjev 22062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 12062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 07062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08062018

1Odluka o pokretanju popstupka JN_direktni sporazum 29052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni postupak 30052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 25052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 29052018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

2Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

3Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

Odluka o pokretanju postupka JN _direktni sporazum 18042018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 09042018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 28032018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 27032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 08032018

1Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

2Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

Odluka o pojretanju postupka JN 05032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 12022018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 20082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 17082018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08082018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 30072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 07082018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 19072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 19072018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06072018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06072018

Odluka o pokretanju postupka JN_konkurentski zahtjev 22062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 12062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 07062018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08062018

1Odluka o pokretanju popstupka JN_direktni sporazum 29052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni postupak 30052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 25052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 29052018

1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

2Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

3Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018

Odluka o pokretanju postupka JN _direktni sporazum 18042018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 09042018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 28032018

Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 27032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 08032018

1Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

2Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018

Odluka o pojretanju postupka JN 05032018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 12022018