Pregled oglasa

Traženo zanimanjeAnketari
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetstudenti nekog od univerziteta u Bosni i Hercegovini (društveni smjer); univerezitetska diploma nekog od univerziteta u Bosni i Hercegovini (društveni smjer);
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineradno iskustvo u minimalno jednom istraživačkom radu i projektima sa djecom i/ili mladima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiAnketar je dužan, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnom iskustvom te specifičnom znanju usvojenom tokom edukacije koju organizira Save the Children, aktivno sudjelovati u realizaciji istraživanja i prikupi upitnike koje će popunjavati djeca i/ili odrasli u osnovnim i srednjim školama. Specifični poslovi i zadaci istraživača: sudjeluje na treningu terenskih istraživača koji će voditi stručno osoblje organizacije Save the Children; preuzima te odgovorno profesionalno rukuje sa istraživačkim materijalima (upitnici za istraživanje i drugi dodatni materijali i/ili oprema) što potvrđuje potpisivanjem odgovarajaće izjave; organizira i realizira terenske posjete osnovnim i/ili srednjim školama tokom istraživačkog-terenskog rada u kantonu u kojem bude angažiran; brine o pravilno popunjenim upitnicima koje popunjavaju djeca i/ili odrasli; prikuplja sve informacije i podatke sa terena; svakodnevno izvještava terenskog koordinatora (koristeći link KOBO Toolbox Humanitarian aplikacije) o planiranim i završenim dnevnim aktivnostima koristeći kraći dnevni izvještaj koji sadrži osnovne podatke o dnevnim realiziranim aktivnostima; osigura da svako dijete može sudjelovati u istraživanju samo uz pisani pristanak roditelja; osigura da svaka osoba dobrovoljno sudjeluje u istraživanju; odgovorno i profesionalno postupa sa povjerljivim istraživačkim podacima garantirajući anonimnost svakog djeteta te svih podataka istraživanja.
Mjesto rada (općina) Mreža za izgradnju mira, Save the Children, Mjesto rada: Bosna i Hercegovina
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnostiVještine i sposobnosti: komunikacijske i organizacijske sposobnosti; sposobnost rada u timu; sposobnost samostalnog rada; odlično poznavanje rada u MS Office, Android OS.
Godine starosti
Očekivana plataBUDŽET Sva materijalna i finansijska sredstva će obezbijediti organizacija Save the Children sa sjedištem u Sarajevu. Navedeni troškovi uključuju: putne troškove istraživača; komunikacijske troškove istraživača; dnevnice i plaćeni angažman svakog istraživača; troškove pripreme i štampanja istraživačkih materijala.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PRIPREME PONUDA Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: Kopiju univerzitetske diplome ili potvrdu o studiranju; Motivacijsko pismo; Biografiju. Molimo Vas da pošaljete formalni izraz interesa za angažman na email nejra.basic@savethechildren.org najkasnije do 20.11.2018. Nijedno pravno ili fizičko lice, koje radi na bilo kojem zadatku za ili u ime Save the Children-a ne smije ni na bilo koji način biti uključeno ili povezano sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece, kako je navedeno u Politici očuvanja sigurnosti djeteta Save the Children-a.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaDodatni uslovi: preporuka univerzitetskog profesora Odsjeka koji je student pohađa/o.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-10-31
Oglas do2018-11-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »