Selekcija kandidata

image_pdfimage_print

Služba za zapošljavanje ZDK nudi Vam besplatno korištenje usluge profesionalne selekcije u svrhu zapošljavanja i odabira kandidata koji najbolje odgovara potrebama radne organizacije. Korištenjem usluge profesionalne selekcije osiguravate kvalitetne zaposlenike i štedite vrijeme potrebno za odabir novog radnika.

Profesionalna selekcija je stručni postupak odabira kandidata za određeno radno mjesto ili posao u kojem se odabiru kandidati koji najbolje udovoljavaju utvrđenim zahtjevima tog radnog mjesta ili posla. Iz iskustva je poznato da na istim poslovima različite osobe postižu različite rezultate. Postoji niz faktora koji utječu na postizanje učinkovitosti i kvalitete na svakom pojedinom radnom mjestu:

 • sposobnosti i vještine
 • prethodna znanja i radna iskustva
 • motivacija
 • uslovi radnog mjesta

Odabir kadrova provodi se radi postizanja bolje usklađenosti:

 • zahtjeva posla i uslova u kojima se posao obavlja
 • kompetencija radnika

Odabir kandidata se temelji na psihološkom ispitivanju sposobnosti, osobina ličnosti, interesa, vrijednosti, motivacije za pojedino radno mjesto, a prema potrebi može obuhvatati i ispitivanje specifičnih znanja potrebnih za obavljanje pojedinog posla i zdravstvenog stanja kandidata.

Selekciju kandidata provode psiholozi, a ukoliko je potrebno utvrditi zdravstveno stanje kandidata u postupak selekcije se uključuje i ljekar specijalist medicine rada. Rezultat profesionalne selekcije je preporuka kandidata koji najbolje odgovaraju postavljenim zahtjevima posla.

Na temelju popunjene prijave potrebe za radnikom i razgovora s poslodavcem, savjetodavac zadužen za profesionalnu selekciju utvrđuje potrebne kompetencije radnika, zahtjeve radnog mjesta, te se dogovara o broju kandidata koji će biti upućeni u postupak profesionalne selekcije, a nakon izvršene selekcije i na razgovor s poslodavcem.

Kompetencije označavaju ukupnu spremnost i sposobnost radnika za uspješno obavljanje aktivnosti na radnom mjestu. Odnose se na sposobnosti, vještine, znanja, motivaciju, vrijednosti, načine interakcije s ljudima, predmetima i procesima u okruženju, iskustva te emocionalnu zrelost.

Vrste usluga profesionalne selekcije:

 

 • Delegiranje – odabir kandidata iz kartoteke i upućivanje kod poslodavca na razgovor
 • Predselekcija – odabir kandidata iz kartoteke i organizovanje grupnog sastanka s poslodavcem
 • Profesionalna selekcija
 • Postupak utvrđivanja individualnih potencijala – ispitivanje potencijala jednog kandidata za određeno radno mjesto
 • Na temelju razgovora s poslodavcem utvrđuju se potrebne kompetencije za određeno radno mjesto
 • Odabir kandidata provode stručni saradnici za zapošljavanje – psiholozi
 • Izbor se temelji na ispitivanju sposobnosti, karakteristika ličnosti, interesa, vrijednosti, motivacije, a prema potrebi može obuhvatati i ispitivanje zdravstvenog stanja i specifičnih znanja

Prednosti korištenja usluga profesionalne selekcije Službe za zapošljavanje

 • Mogućnost dobivanja kvalitetnih i pouzdanih informacija o kandidatima za zapošljavanje
 • Preporuka kandidata koji najbolje udovoljavaju zahtjevima poslodavca temelji se na psihologijskim metodama dokazane vrijednosti

Kada je naročito korisno tražiti usluge profesionalne selekcije pri zapošljavanju novih radnika?

 • Pri zapošljavanju kandidata na poslovima povećane složenosti i odgovornosti
 • Pri zapošljavanju na radnim mjestima na kojima bi neadekvatni pojedinci svojim pogreškama u radu mogli prouzrokovati veće gubitke materijalne i ljudske prirode
 • Kod relativno velikih troškova uvođenja u posao novih radnika, uz potrebno profesionalno osposobljavanje
 • Kada školske kvalifikacije kandidata nisu u skladu sa potrebama radnog mjesta
 • Kada prethodno radno iskustvo nije garancija postojanja specifičnih sposobnosti i vještina potrebnih za uspjeh kandidata na konkretnom radnom mjestu
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »