Informacije za strane državljane

image_pdfimage_print

 

Poštovani

 

u prilogu možete naći listu dokumenata potrebnu za stane državljane.

UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE PRILAŽE SE OVJERENA KOPIJA:
– pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata,
– diplome o završenom školovanju, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa, osim iznimno u slučajevima iz tačke 7.8. Procedure
– rješenja o registraciji poslodavca-privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta i dr. u Federaciji BiH, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji,
– dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun,
– odluke o osnivanju, odnosno Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta ili drugog odgovarajućeg akta (opis radnog mjesta i uslovi za zasnivanje radnog odnosa) za poslodavca koji ima 15 i više radnih mjesta.

U originalnom primjerku se dostavlja:

– pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca u skladu sa tačkom 7.2. Procedure (posebni uslovi)
– dokaz o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim obaveznim doprinosima za sve zaposlenike prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme,
– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka – primalac kantonalna/županijska služba za zapošljavanje; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; banka: IK BANKA DD ZENICA, broj računa 134-010-00001075-96, vrsta prihoda 722611.
– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka, primalac Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; RAIFFEISEN BANK DD – broj računa1610000028570003, vrsta prihoda 722611.

UZ ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE RADNE DOZVOLE PRILAŽE SE OVJERENA KOPIJA:

– pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata,
– ugovora o radu zaključenog na osnovu prethodno izdate radne dozvole,
– izvoda iz sudskog registra ili potvrde nadležnog organa o obavljanju djelatnosti,
– dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun,

U originalnom primjerku se dostavlja:

– pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca u skladu sa tačkom 7.2. Procedure (posebni uslovi)
– dokaz o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve zaposlenike,
– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka – primalac kantonalna služba za zapošljavanje; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; banka: IK BANKA DD ZENICA, broj računa 134-010-00001075-96, vrsta prihoda 722611;
– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka, primalac Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; RAIFFEISEN BANK DD – broj računa 1610000028570003, vrsta prihoda 722611.

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »