Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni savjetnik za oblast obrazovanja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetfakultet društvenog ili tehničkog smjera odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
Položen stručni ispit položen stručni ispit za rad u nastavi
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika2
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiObavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i unaprjeđenje odgojno-obrazovne djelatnosti i u okviru toga: vrši nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, pruža stručnu savjetodavno i instruktivnu pomoć odgojno - obrazovnim ustanovama u ostvarivanju ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti i u okviru toga vrednuju rad direktora, pomoćnika direktora, nastavnika i stručnih saradnika, učestvuje u izradi nastavnih planova i programa, prati realizaciju zadataka utvrđenih NPP- om, prati i vrednuje primjenu udžbenika, priručnika te normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava, izrađuje i realizuje programe stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, izrađuje programe rada sa nadarenim učenicima, organizira i realizira razne oblike takmičenja učenika, prikuplja i obrađuje podatke od interesa za odgojno- obrazovnu djelatnost, vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Zavoda, obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom ili drugim propisom naloži direktor, poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2000
Mjesto rada (općina) Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona - Pedagoški zavod Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona - Pedagoški zavod Zenica \"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-08
Oglas do2016-02-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »