Pregled oglasa

Traženo zanimanjeKonobar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet-SSS, ugostiteljska škola, III st.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci probni rad: 1 mjesec
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati- vrši pripremu radova u šanku i restoranu, - uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama, - dočekuje, uslužuje i ispraća goste, - odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.
Mjesto rada (općina)JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR «AQUATERM» OLOVO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 635,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas: • CV • Diploma o završenoj srednjoj školi • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: opće odlike, elokventnost, fleksibilnost, motiviranost, timski rad, sposobnosti iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja, samopouzdanje. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto Konobar“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Poslodavac ima pravo poništiti konkurs, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-08-09
Oglas do2019-08-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »