Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za upravno-pravne poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetpravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, odnosno visokog obrazovanja;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni ispitni postupak); vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast upravno-pravnih poslova; prati i proučava stanje u oblasti upravnog postupka na osnovu prikupljanja podataka i podataka dostavljenih od odjeljenja Uprave i drugih organa i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prati primjenjivost i provodljivost zakona i podzakonskih propisa po pitanjima u domenu i nadležnosti Uprave i pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu istih; neposredno pomaže organizacionim jedinicama Uprave po svim pitanjima iz oblasti pravne djelatnosti; uređuje i vodi registar strogo zaračunljivih tiskanica; uređuje i vodi registar knjiga; učestvuje u davanju stručnih mišljenja iz nadležnosti Uprave; izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; vodi propisane evidencije u oblasti upravnog postupka; izrađuje periodične i godišnje izvještaje o svom radu i podnosi ih načelniku Službe; priprema i učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja Službe; blagovremeno dojavljuje i obavještava Upravu i po potrebi druge institucije (policiju, inspekciju) o svim nezakonitim radnjama koje se odvijaju unutar šuma ili su u vezi sa šumom, a koje uoči u vršenju poslova i radnih zadataka, kao i izvan radnog vremena; obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni, a spadaju u djelokrug radnog mjesta, po nalogu direktora i šefa Službe; za svoj rad odgovara direktoru i šefu Službe.
Mjesto rada (općina)Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Lokacija: Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeAgencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-22
Oglas do2016-03-08
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »