Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni savjetnik za odnose sa javnošću - portparol suda
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetzavršen Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: priprema brošure, biltene i dokumente za javnost o funkcionisanju Općinskog suda u Zenici; održava konferencije za štampu i na njima upoznaje javnost o aktivnostima suda; vrši poslove međunarodne pravne pomoći, evidentira odluke višestepenih sudova po žalbama; izrađuje sve vrste izvještaja o kvalitetu rada sudija, stručnih saradnika i suda kao cjeline; vrši analizu drugostepenih odluka i o zauzetim stavovima izvještava sudije i stručne saradnike na sjednicama sudskih odjeljenja; sarađuje sa predsjednicima odjeljenja i kolegija kako bi bio upoznat sa stanjem predmeta i stavovima odjeljenja; odgovara na sve upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa predsjednicima sudskih odjeljenja i pojedinačno sa predmetnim sudijom; obrađuje i rješava sve zahtjeve upućene sudu shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama; obrađuje sve vrste zahtjeva stranaka upućene predsjedniku suda; vodi i uređuje Web stranicu suda; uređuje bilten suda; prisustvuje svim sjednicama sudskih odjeljenja, Kolegija predsjednika suda; Stručnog kolegija, Opće sjednice i Kolegija sudske uprave i vodi zapisnike; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug ovog radnog mjesta kao i poslove koje mu odredi predsjednik i sekretar Suda.
Mjesto rada (općina)Agencija za državnu službu FBiH, Lokacija:Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Zenici\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-26
Oglas do2016-03-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »