Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za razvoj i investicije
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetOdnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I, II ili III ciklusa - ekonomske struke
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: priprema Općinske razvojne planove, identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte na području Općine i priprema godišnje akcione planove po metodologiji koja je utvrđena propisima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, priprema općinske programe javnih investicija, vodi postupak i izdaje odobrenje za vanredni prevoz, prekomjernu upotrebu lokalne ceste, odobrenje za izgradnju objekata i instalacija na lokalnoj cesti, odobrenje za izgradnju priključka, odnosno prilaza na lokalnu cestu, dostavlja prioritetne programe i projekte nadležnim ministarstvima Federacije i Kantona, prati i izvještava o implementaciji projekata na nivou Općine u skladu sa važećim propisima, vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Općini, prati realizaciju investicionih projekata na području općine koji se finansiraju iz budžeta Federacije, Kantona i Općine, provodi postupak javne nabavke roba, vršenja usluga i izvođenja radova za Općinu u skladu sa zakonom i drugim propisima, prati realizaciju ugovora o nabavci, održavanju i servisiranju opreme i druge poslove iz svoje nadležnosti, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovan, izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe, vrši i druge poslove iz djelokruga Službe.
Mjesto rada (općina)Agencija za državnu službu FBiH Lokacija:Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Breza\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-26
Oglas do2016-03-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »