Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni savjetnik za pitanja povratka i normativno pravne poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetpravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata; nomo-tehničku obradu propisa iz domena i rada ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); priznavanje prava, odnosno rješavanje statusnih pitanja raseljenih lica; priprema studijsko analitičkih dokumenata od značaja za pitanja raseljenih lica i izbjeglica; daje stručna mišljenja iz svog domena rada; koordinira aktivnosti općinskih službi značajnih za uspješnost odvijanja procesa povratka, repatrijacije, obnove i rekonstrukcije; osigurava ažurnost evidencija i podataka o povratku i repatrijaciji uz praćenje primjene korisničkih programa; obrada trebovanja finansijskih sredstava za finansiranje prava na altenativni smještaj i druge potrebe, analiza izvještaja o potrošnji istih i kontrola naloga za doznaku sredstava; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za predmetnu oblast, praćenje i istraživanje promjena i pojava u predmetnoj oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama, angažuje se na rješavanju problema i potreba pojedinaca i grupa raseljenih lica, te inicira mjere mogućeg unapređivanja ukupne zaštite istih; vrši arhiviranje završenih predmeta i akata; sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000 standardima; vrši i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu pomoćnika ministra kome za svoj rad odgovara
Mjesto rada (općina)Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Lokacija:Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-26
Oglas do2016-03-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »