Pregled oglasa

Traženo zanimanjeViši stručni saradnik za normativno-pravne poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetdiploma visokog obrazovanja - pravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne i upravne struke,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: nomo-tehnička obrada propisa iz domena i rada ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata u okvitu nadležnosti ministarstva, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, priprema prečišćene tekstove zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa; izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima u okviru nadležnosti ministarstva; prati i nadzire primjenu zakonskih i podzakonskih propisa na području Kantona, iz oblasti sektora; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih objašnjenja i drugih oblika pravne pomoći pravnim i fizičkim licima u predmetima u okviru nadležnosti ministarstva; inicira izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa a shodno iskustvima iz prakse; izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa ministarstva; vrši arhiviranje završenih predmeta i akata; sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2008 standardima; izvršava i druge poslove iz nadležnosti ministarstva po nalogu ministra, sekretara i pomoćnika ministra kojima i odgovara za svoj rad.
Mjesto rada (općina) Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Lokacija:Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2016-02-26
Oglas do2016-03-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »