Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Specijaliste porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – 3 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca 2.Doktor medicine sa posebnom edukacijom u Službi hitne medicinske pomoći – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca 3. Doktor stomatologije u Službi za zubozdravstvenu zaštitu – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika7
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koju budu izabrani, dužni su dostaviti orginalno Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti i orginalnu Sanitarnu knjižicu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos. Prijave na javni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e - mail adresom i kontakt telefonom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja“ Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br. 2 Z E N I C A sa naznakom – Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem - ___ NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljeni dokazi u ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. JU „Dom zdravlja“ Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Kandidati će putem telefona, e-mail adrese i obavijesti koja će se objaviti na web strani JU „Dom zdravlja“ Zenica, biti obaviješteni o terminu za održavanje intervjua, pismenog i usmenog stručnog ispita. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, pismenom i usmenom stručnom ispitu, utvrdit će se da su odustali od prijave za zaposlenje. Izbor kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kandidati mogu kontaktirati saradnika za pravne poslove na broj telefona 032/248-823.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Specijaliste porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – 3 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca -Posebni uslovi: -završen VSS Medicinski fakultet, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o završenom Medicinskom fakultetu; završena specijalizacija iz porodične medicine, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o završenoj specijalizaciji, položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadležne Komore, ili -završen VSS Medicinski fakultet, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o završenom Medicinskom fakultetu, položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadležne Komore. Opis poslova: Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medine i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga. Iznos osnovne plaće: 1.744,87 KM Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom fakultetu. 2. Doktor medicine sa posebnom edukacijom u Službi hitne medicinske pomoći – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca -Posebni uslovi: -završen VSS Medicinski fakultet, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o završenom Medicinskom fakultetu, položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu, posjedovanje licence za samostalan rad u struci, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadležne Komore i dokaz o završenoj posebnoj edukaciji iz hitne medicinske pomoći. Opis poslova: Doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga. Iznos osnovne plaće: 1.744,87 KM Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom fakultetu. 3. Doktor stomatologije u Službi za zubozdravstvenu zaštitu – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca -Posebni uslovi: -završen VSS Stomatološki fakultet, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o završenom Stomatološkom fakultetu, položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadležne Komore. Opis poslova: Doktor stomatologije radit će u Službi zubozdravstvenu zaštitu i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga. Iznos osnovne plaće: 1.744,87 KM Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Stomatološkom fakultetu.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-12
Oglas do2020-02-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »