Pregled oglasa

Traženo zanimanjePripravnik – volonter - Prof. Predškolskog odgoja i obrazovanja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPrijem pripravnika- volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine dana.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoPripravnik
Broj traženih zaposlenikadva (2) izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz potpisanu prijavu koja mora sadržavati e-mail adresu i broj tel., kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci): 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja) 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Sanitarna knjižica 5. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK , da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, 6. Izjava da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv. Dokumente pod tačkom 4. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. II Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje. 1. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, 2. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, III Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za izbor kandidata, te sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim pozivom i stiču pravo na intervju , te istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko . Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete za intervju biće obavješteni putem e-maila ili putem telefona. IV Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim pozivom , će obaviti komisija za izbor kandidata u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata i istu dostaviti Upravnom odboru i direktorici JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko za prijem pripravnika- volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa. Nakon provedenog postupka Javnog poziva sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. V Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci. Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana (od 07.09.2021 do15.09.2021, zadnji dan za predaju dokumentacije je 15.09.2021 ) . Javni poziv će biti objavljen na Web stranici Osnivača, Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko i JU Služba za zapošljavenje ZDK. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko Donje Rosulje bb, Visoko Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za prijem pripravnika- volontera sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u trajanju od jedne godine“.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-09-07
Oglas do2021-09-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »