Pregled oglasa

Traženo zanimanjePekar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- minimalno trogodišnja srednja škola;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - izrađuje različite vrste kruha i pekarskih proizvoda po uputstvima i nadzorom pekara-majstora,, održava higijenu prostora u pekari, odgovara za kvalitet kruha i pekarskih proizvoda, obavlja i druge poslove koji spadaju u nadležnost “Pekara” u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Dom-porodica” Zenica.
Mjesto rada (općina)JU “Dom-porodica” Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi: 608,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju, - izvod iz matične knjige rođenih-rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, - dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za poziciju 1.) - uvjerenje o traženom radnom iskustvu (samo za poziciju 1.) Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih) računajući do dana objave javnog oglasa. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se intervju. Kandidati će o terminu i mjestu obavljanja intervjua biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu kandidata ukoliko je ista navedena u prijavi. III. Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata. IV. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU “Dom-porodica” Zenica, web stranici Gradske uprave Zenica i web stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje.” Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/ 227-578. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu lično dostaviti na protokol ili putem pošte, na sljedeću adresu: JU “Dom-porodica” Zenica Crkvice 20 C 72 000 Zenica PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto -___________- “NE OTVARATI” Napomene: - Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove neće se uzeti u razmatranje. - Po okončanju procedure po javnom oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi za obavljanje poslova: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-05
Oglas do2021-11-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »