Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. pedagog-
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 puna radna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE, Z E N I C A
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUslovi konkursa: Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom za specijalne srednje škole, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta. *Za navedeno mjesto uslove ispunjavaju: - profesor pedagogije, - profesor pedagogije i psihologije, - diplomirani pedagog, - diplomirani pedagog psiholog; - lica koja su završila I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu. -Prednost se daje kandidatima koji dostave potvrdu o radnom iskustvu sa osobama ometenim u intelektualnom funkcionisanju u odgojno- obrazovnim ustanovama. *Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): - Diploma o završenoj školi, - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), - Izvod iz Matične knjige rođenih, - Ljekarsko uvjerenje - po pravosnažnosti odluke o prijemu. - Potvrda o radnom iskustvu sa osobama ometenim u intelektualnom funkcionisanju u odgojno- obrazovnim ustanovama *Škola će službenim putem od ovlaštenog organa zatražiti Uvjerenje o nekažnjavanju. *Traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju dostaviti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK-a broj: 10-34-432/18 od 09.01.2018. godine, a koji su objavljeni na službenoj web stranici Kantona: www.zdk.ba. *Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK-a broj: 10-34-432/18 od 09.01.2018. godine. *Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. *Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu: JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Bilimišće 69, 72000 Zenica, s naznakom „za konkurs“. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati. Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama Škole.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-16
Oglas do2021-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »