Pregled oglasa

Traženo zanimanjeVolonteri
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS, elektrotehnička, mašinsko-tehnička škola ili gimnazija,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineznanje rada na računaru,
Potrebno znanje stranog jezikapoznavanje engleskog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenikadvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Federalna uprava za inspekcijske poslove
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeVolonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, o čemu se zaključuje ugovor u pisanoj formi na period od šest mjeseci. Volonter za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta sukladno članku 26. stavak 1. točka 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br. 45/10, 111/12 i 20/17). U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta za prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije): • Prijavu sa kratkom biografijom, • Uvjerenje o državljanstvu, • Dokaz o traženoj stručnoj spremi, • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba o završenom razredu iz koje je vidljivo da je kandidat ocijenjen iz predmeta engleski jezik ili uvjerenje, certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje). • Izjavu da nema ostvaren radni staž niti radno iskustvo u trajanju od jedne godine ili dulje nakon sticanja visoke stručne spreme (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 15 dana od dana prijave), • Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci). Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete javnog poziva bit će pozvani na intervju i provjeru znanja rada na računarima. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se na adresu: Federalna uprava za inspekcijske poslove Fehima ef. Čurčića broj 6., 71000 Sarajevo sa naznakom za „Javni poziv za prijem dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - volontera“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu izabrani dužni su prije početka osposobljavanja dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje mjerodavne službe FZ MIO/PIO da nema ostvaren radni staž nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju od šest mjeseci ili dulje i uvjerenje izdato od nadležne službe za zapošljavanje da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju od šest mjeseci ili dulje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-10
Oglas do2022-06-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »