Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Matematika, 19 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 2. Matematika, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 3. Fizika, 11 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 4. Ekonomika i organizacija poslovanja, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 5. Tehnologija zanimanja, 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine 6. Tehnička mehanika, 7 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 7. Motorna vozila, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 8. Tehnologija materijala i roba u transportu, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 9. Praktična nastava za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine 10. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 11. Električni uređaji, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 12. Električne mašine, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 13. Električna mjerenja, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 14. Osnovi elektrotehnike, 4 časa na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 15. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 16. Praktična nastava za zanimanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike, 15 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 17. Praktična nastava za zanimanje autoelektričar, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 18. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 19. Informatika, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; b) OGLAS u školskoj 2023/2024.godini za popunu upražnjenih radnih mjesta: 1. Radnik na održavanju higijene, puna radna norma na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.11.2023. godine.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiuskladu sa nazivom predmeta po školskom planu i programu
Mjesto rada (općina)JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti- ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao;
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službea) KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini: 1. Matematika, 19 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 2. Matematika, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 3. Fizika, 11 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 4. Ekonomika i organizacija poslovanja, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine; 5. Tehnologija zanimanja, 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine 6. Tehnička mehanika, 7 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 7. Motorna vozila, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 8. Tehnologija materijala i roba u transportu, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine; 9. Praktična nastava za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine 10. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 11. Električni uređaji, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 12. Električne mašine, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 13. Električna mjerenja, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine; 14. Osnovi elektrotehnike, 4 časa na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 15. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 16. Praktična nastava za zanimanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike, 15 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 17. Praktična nastava za zanimanje autoelektričar, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 18. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; 19. Informatika, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine; b) OGLAS u školskoj 2023/2024.godini za popunu upražnjenih radnih mjesta: 1. Radnik na održavanju higijene, puna radna norma na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.11.2023. godine. Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK. Kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom; - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih; - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH; - kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO . Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci). Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini, broj 10-34-7888-1/23. od 29.05.2023. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi dužni su pored gore navedene dokumentacije dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs /oglas“, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom; - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih; - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH; - kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-19
Oglas do2023-09-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »