Pregled oglasa

Traženo zanimanjeI – Radna mjesta i trajanje ugovora o radu: 1. „Rukovodilac protokola“ - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca 2. „Koordinator za trezor“ - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca 3. „Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove“ - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca 4. „Referent za poslove arhive“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana 5. „Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja“ u Poslovnici Maglaj - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)ISPRAVKU JAVNOG OGLASA za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-3218/24 od 23.02.2024. godine ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/24), člana 2. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-100-11-109/24 od 09.02.2024. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-3217/24 od 22.02.2024. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje ISPRAVKU JAVNOG OGLASA za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-3218/24 od 23.02.2024. godine U Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-3218/24 od 23.02.2024. godine, koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 23.02.2024. godine, putem web stranice Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (www.zzozedo.ba) dana 23.02.2024. godine, putem web stranice Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) dana 23.02.2024. godine i putem web stranice JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk-szz.ba) dana 23.02.2024. godine vrši se ispravka tehničke greške u dijelu: Pozicija 1 - Literatura: umjesto riječi: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 73/19)“ treba da stoji: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 96/19 i 91/23).“ Pozicija 2 – Literatura: umjesto riječi: „Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11 i 65/13)“ treba da stoji: „Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).“ Pozicija 3 – Literatura:  umjesto riječi: „Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11 i 65/13)“ treba da stoji: „Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).“  umjesto riječi: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 73/19)“ treba da stoji: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 96/19 i 91/23).“ Pozicija 4 – Literatura: umjesto riječi: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 73/19)“ treba da stoji: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 96/19 i 91/23).“ Pozicija 5 – Literatura: umjesto riječi: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 73/19)“ treba da stoji: „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 96/19 i 91/23).“ Ostali dio teksta javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje nepromjenjen. Ispravka Javnog oglasa za prijem u radni odnos će biti objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, putem web stranice Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (www.zzozedo.ba), web stranice Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) kao i putem web stranice JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk-szz.ba). Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave ispravke Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-08
Oglas do2024-03-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »