Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za popunu, mobilizaciju struktura
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetfakultet političkih nauka
Položen stručni ispitpoloženom stručnom upravni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiorganizuje, koordinira na području Općine pripremu i provođenje mjera zaštite i spašavanja koje mu utvrdi pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu; učestvuje u izradi formacija, organizovanju, obuci i mobilizaciji struktura civilne zaštite: štabova, službi, jedinica povjerenika, građana; izrađuje planove i programe obuke struktura civilne zaštite: povjerenika, građana, službi i jedinica civilne zaštite, prati njihovu realizaciju i daje mišljenje o upotrebi istih; učestvuje u izradi sadržaja elaborata, vježbi, rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u različitim akcidentnim situacijama; priprema planove nabavki i održavanja svih MTS-a i opreme i osigurava njihovu stalnu ispravnost i funkcionalnost; vrši nadzor nad namjenskom upotrebom i stanjem ispravnosti svih MTS-a i opreme; priprema, evidentira i prati zaduženja svih MTS-a i opreme; ostvaruje neposrednu saradnju sa kantonalnim štabom civilne zaštite, štabovima civilne zaštite i mjesnim zajednicama i preduzećima, te sarađuje sa operativnim centrima i odgovarajućim strukturama oružanih snaga; izrađuje potrebne dokumente za pripremu i izvršenje, kao i plan mobilizacije; vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i MTS-a; izrađuje mobilizacijske pozive za raspoređene pripadnike civilne zaštite; izrađuje plan mobilizacije struktura civilne zaštite; razrađuje kurirski sistem pozivanja obveznika civilne zaštite; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga pomoćniku Općinskog načelnika; učestvuje u izradi informacija, izvješaja i pisanih materijala u okviru svojih zaduženja; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika.
Mjesto rada (općina)Olovo
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2015-12-21
Oglas do2016-01-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »