Pregled oglasa

Traženo zanimanjePomoćnik ministra za Riznicu
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetEkonomski fakultet
Položen stručni ispitPoloćen stručni upravni ispit
Posebna znanja i vještinePoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiNeposredno rukovodi temeljnom ustrojstvenom jedinicom i s tim u vezi organizira vršenje svih poslova iz njene mjerodavnosti, objedinjava i usmjerava rad izvršitelja poslova, osigurava zakonito, pravovremeno, pravilno i ekonomično vršenje poslova iz mjerodavnosti temeljne ustrojstvene jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, pruža izvršitelju poslova pomoć u radu, predlaže ministru ocjene za rad službenika i namještenika, obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć izvršiteljima poslova, redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi izvršenja poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljeni u skladu sa važećim propisima na koja se odnose ta pitanja, izrađuje program obuke pri osposobljavanju pripravnika i državnih službenika na probnom radu, vrši najsloženije poslove iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad i upravljanje izravno je odgovoran ministru.
Mjesto rada (općina)Ministarstva finansija SBK
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2015-12-15
Oglas do2015-12-30
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »