Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za popunu, mobilizaciju struktura civilne zaštite ljudstvom, MTS-om i opremom
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS/VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka - smjer odbrana i sigurnost ili drugi fakultet tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
Položen stručni ispitPoložen stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: organizuje, koordinira na području Općine pripremu i provođenje mjera zaštite i spašavanja koje mu utvrdi pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu; učestvuje u izradi formacija, organizovanju, obuci i mobilizaciji struktura civilne zaštite: štabova, službi, jedinica povjerenika, građana; izrađuje planove i programe obuke struktura civilne zaštite: povjerenika, građana, službi i jedinica civilne zaštite, prati njihovu realizaciju i daje mišljenje o upotrebi istih; učestvuje u izradi sadržaja elaborata, vježbi, rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u različitim akcidentnim situacijama; priprema planove nabavki i održavanja svih MTS-a i opreme i osigurava njihovu stalnu ispravnost i funkcionalnost; vrši nadzor nad namjenskom upotrebom i stanjem ispravnosti svih MTS-a i opreme; priprema, evidentira i prati zaduženja svih MTS-a i opreme; ostvaruje neposrednu saradnju sa kantonalnim štabom civilne zaštite, štabovima civilne zaštite i mjesnim zajednicama i preduzećima, te sarađuje sa operativnim centrima i odgovarajućim strukturama oružanih snaga; izrađuje potrebne dokumente za pripremu i izvršenje, kao i plan mobilizacije; vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i MTS-a; izrađuje mobilizacijske pozive za raspoređene pripadnike civilne zaštite; izrađuje plan mobilizacije struktura civilne zaštite; razrađuje kurirski sistem pozivanja obveznika civilne zaštite; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga pomoćniku Općinskog načelnika; učestvuje u izradi informacija, izvješaja i pisanih materijala u okviru svojih zaduženja; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika.
Mjesto rada (općina)Općina Olovo, Olovo
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\\\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \\\"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo\\\" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2015-12-24
Oglas do2016-01-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »