Pregled oglasa

Traženo zanimanjeViši savjetnik za prodaju osiguranja (m/ž)
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinePoželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, lzvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), Vozačka dozvola B kategorije.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika15, 1. Viši savjetnik za prodaju osiguranja Regija Sarajevo, 3 izvršitelja 2. Viši savjetnik za prodaju osiguranja Regija Mostar, 3 izvšitelja 3. Viši savjetnik za prodaju osiguranja Regija Tuzla, 3 izvršitelja 4. Viši savjetnik za prodaju osiguranja Regija Zenica, 3 izvršitelja 5. Viši savjetnik za prodaju osiguranja Regija Bihać, 3 izvršitelja
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: Viši savjetnik za prodaju osiguranja obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u organiziranju svih kanala prodaje na nivou regije, prati i analizira rezultate kanala prodaje i predlaže mjere za njihovo unapredjenje, sudjeluje u edukaciji zaposlenika i pripremanju novih proizvoda, nudi sve vrste osiguranja sukladno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja, zaključuje ugovore o osiguranju, naplaćuje ugovorenu premiju temeljem zaključenog ugovora, uredno i ažurno razdužuje police i ostale obrasce, uredno i ažurno šalje podatke o zaključenim ugovorima i naplaćenoj premiji u utvrđenim rokovima, sačinjava komercijalne ponude za osiguranje, sudjeluje u procjeni rizika, prati rizike plasirane u reoslguranje, prikuplja informacije o tržišnom potencijalu, te obavija i druge poslove koje mu povjere nadležni rukovoditelj, Uprava i drugi organi Društva.
Mjesto rada (općina)Central osiguranje d.d., Lokacija:Regija Bihać, Regija Sarajevo, Regija Mostar, Regija Zenica, Regija Tuzla
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeMotivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obveznom naznakom za Konkurs Viši savjetnik za prodaju osiguranja i Regiju za koju se prijavljujete dostaviti isključivo putem opcije \"PRIJAVI SE NA OGLAS\" na stranici posao.ba Svi kandidati koji se prijave na konkurs biti će kontaktirani i imati će priliku da se predstave te prezentuju svoja znanja, vještine planiranja i strateškog razmišljanja, kao komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2017-08-24
Oglas do2017-09-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 17 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »