Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za kapitalne projekte
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS/VII stepen stručne spreme, arhitektonski ili građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinenajmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, - poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: izrađuje planove i projekte razvoja infrastrukture (sanacija, rekonstrukcija, modernizacija), predlaže prioritetne kapitalne projekte i vrši sve pripremne poslove za realizaciju odobrenih projekata, vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje kapitalnih projekata kandidovanih višim nivoima vlasti, donatorima, bankama i međunarodnim institucijama, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti svog radnog mjesta, direktno se stara i odgovara za realizaciju dodijeljenog projekta, formira neophodnu tehničku i drugu dokumentaciju samostalno i u saradnji sa općinskim stručnim službama, koordinira i kontroliše realizaciju ugovorenih projekata, vrši izradu predmjera i predračuna potrebnih količina roba, usluga i radova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i sanaciju infrastrukturnih objekata, koordinira izvođenje radova na infrastrukturnim objektima, te zapisnički utvrđuje stanje, priprema srednjoročne i godišnje programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalne i nekategorisane putne mreže, prati stanja i pojave na lokalnim putevima, te zapisnički konstatuje uočene promjene, vrši procjenu neophodnih sredstava za sanaciju lokalnih puteva, vrši koordinaciju na ljetnom i zimskom održavanju lokalnih cesta i izrađuje informacije o stanju putne mreže, u skladu sa nadležnostim iz Pravilnika o prekomjernoj upotrebi javnih cesta vrši kontrolu na putevima, koordinira kod projektovanja saobraćajne signalizacije, postavljanja i održavanje saobraćajne signalizacije, u suradnji sa Policijskom upravom i nadležnim savjetom za bezbjednost saobraćaja prati saobraćajnu politiku, predlaže i prati izmjene režima saobraćaja, priprema obavještenja za javnost o izmjeni režima saobraćaja i o stanju puteva, po potrebi učestvuje u izradi odluka i drugih općih akata iz oblasti saobraćaja, zadužen je za izradu predmjera i predračuna radova i projektnih zadataka u postupcima javne nabavke iz svoje nadležnosti, učestvuje sa stručnim saradnikom za javne nabavke u pripremi tenderske dokumentacije, prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sporovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama i višim nivoima vlasti, svim zainteresovanim subjektima daje potrebne instrukcije o načinu i uslovima realizovanja pojedinih projekata i programa, priprema podatke za izvještaje o realizaciji svakog projekta pojedinačno, učestvuje u pripremi i održavanju baze podataka o kapitalnim investicijama, realizovanim projektima, investitorima i visini uloženih sredstava, odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i šefa Službe.
Mjesto rada (općina) Agencija za državnu službu Federacije BiH, Mjesto rada: Olovo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Olovo\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-03-05
Oglas do2018-03-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »