Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za odnose s javnošću
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS/VII stepen stručne spreme, fakultet društvenog smjera - poslovnog komuniciranja ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, - poznavanje rada na računaru,
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: u saradnji sa načelnikom Općine saziva sjednice kolegija, savjeta i druge sjednice, sastanke, prijeme i vodi zapisnike na istim, odgovoran je za korektnu i profesionalnu saradnju sa medijima, za blagovremeno obavještavanje medija o redovnim i vanrednim dešavanjima u Općini, sugeriše načelniku kada će i za koji medij dati izjavu i o kojim pitanjima i kojim povodom, te dogovara susrete za predstavnicima medija, vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke, izraze saučešća i drugo, u dogovoru sa načelnikom Općine organizuje konferencije za štampu vodeći računa o terminima koji odgovaraju večini medija, učestvuje u pripremi općinskog načelnika i njegovih saradnika za javne istupe vezano za davanje određenih informacija iz nadleženosti općinskog načelnika i službe, priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika, te pismena obavještenja, saopštenja i redovno obavještava javnost o radu općinskog načelnika, organizuje svečane prijeme u ime načelnika, prati i usaglašava protokol prijema pravnih i fizičkih lica za općinskog načelnika, prati izradu i po potrebi neposredno izrađuje nacrt podsjetnika, zapisnika, zaključaka i dr. pojedinačnih akata sa sjednica i sastanaka koje organizuje načelnik, vodi evidencije predstavnika međunarodne i drugih organizacija, preduzeća, ustanova i drugih radi prijema kod načelnika sa naznakom razloga posjete i dostavlja Načelniku, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.
Mjesto rada (općina)Agencija za državnu službu Federacije BiH, Mjesto rada: Olovo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Olovo\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-03-05
Oglas do2018-03-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »