Pregled oglasa

Traženo zanimanjeIzbor stručnjaka koji će napisati planove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiaritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta POWER: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, traži kandidate za: IZRADU PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Mjesto rada (općina)Caritas BiH
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeSvi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: z.malic@caritas.ba najkasnije do 13.07.2018. godine u 15.00 sati. Prijava treba sadržavati: - Prijavni obrazac - CV kandidata na jednom od službenih jezika u BiH ili Crnoj Gori u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na izradi kurikuluma. - Prijedlog programa za svaku obuku za koju se aplicira, izrađen na temelju ToR-a, i u obrascu kojeg je ponudio Caritas BiH. Kandidati koje žele aplicirati na natječaj su obvezni preuzeti prijavni obrazac, ToR i obrazac za izradu programa s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Aplikacije koje su stigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-06-28
Oglas do2018-07-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 16 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »