Pregled oglasa

Traženo zanimanje2. Radnik na održavanju javne higijene
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- Završeno obrazovanje: OŠ (NK radnik)
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca- Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatia) Vrši poslove održavanja javne higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i drugih javnih površina; b) Radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje; c) Obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion; d) Vrši poslove košenja; e) Radi na poslovima dekorisanja; f) Radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala; g) Po potrebi radi i na drugim poslovima u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni, a u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima.
Mjesto rada (općina)KJD d.o.o. Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plate za radno mjesto pod brojem 2. je 571,20 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na radno mjesto Radnik na održavanju javne higijene, kandidati su dužni dostaviti: - Kraću biografiju sa podacima o adresi, broju telefona i mail- adresi ukoliko istu posjeduju - Rodni list (original ili ovjerena kopija) ili kopija lične karte ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara - Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom osnovnom obrazovanju - Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije). Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene će biti pozvani na usmeni intervju. Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa kandidatima koji budu pozvani na isti. VII – ZAVRŠNE ODREDBE Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave. Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje. Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja je: Hasanić Aida, kontakt telefon: 032-603-523.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-07
Oglas do2019-11-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »