Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Paramedicinsko osoblje..............................................2 izvršioca 2. Kuharski pomoćnik.....................................................2 izvršioca 3. Čistačica/higijeničarka................................................1 izvršilac
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetTRAŽENI STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA PROČITATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati1. Paramedicinsko osoblje.............................................2 izvršioca status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - priprema kade za početak rada, - obavlja poslove u hidro-terapiji po nalogu neposrednog rukovodioca, - pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata, - odgovoran je za čistoću radnog prostora, itd. Visina osnovne plate: cca 492,00 KM Mjesto rada: Olovo 2. Kuharski pomoćnik..........................................2 izvršioca status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje, - priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara, - čisti kuhinjski inventar i opremu, - pomaže kuharima u pripremi jela, - stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd. Visina osnovne plate: cca 492,00 KM Mjesto rada: Olovo 3. Čistačica-higijeničarka..........................................1 izvršilac status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove, - po potrebi namješta krevete za pacijente i goste, - svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti, - vodi evidenciju o urađenom poslu, - svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto, - vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd. Visina osnovne plate: cca 492,00 KM Mjesto rada: Olovo
Mjesto rada (općina)JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR «AQUATERM» OLOVO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas: 1. Paramedicinsko osoblje • CV • Diploma o završenoj srednjoj školi ili svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu 2. Kuharski pomoćnik • CV • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu 3. Čistačica-higijeničarka • CV • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO. Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: R/b Kriterij Bodovi 1. stipendista ustanove 6 2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 2.1 0 do 5 godina 2 2.2 6 do 10 godina 3 2.3 11 do 15 godina 4 2.4 16 do 20 godina 5 2.5 21 godina i više 6 3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1 3.2 -ratni vojni invalid 1 3.3 -demobilisan borac 1 3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1 3.5 -član porodice demobilisanog borca 1 4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova 5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.). Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu, zato što niti za jedno gore navedeno traženo radno mjesto, isto nije predviđeno kao poseban uslov, te stoga nije niti tražena dokumentacija kojom se dokazuje takav status. Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Doktor medicine“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom. Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi za tražena radna mjesta: a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost Posebni uslovi za radno mjesto Paramedicinsko osoblje: - SSS ili osmogodišnja škola, probni rad 1 mjesec Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik: - Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec Posebni uslovi za radno mjesto Čistačica-higijeničarka: - Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-11
Oglas do2020-02-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »