Pregled oglasa

Traženo zanimanje15. nacrtna geometrija(rudarski tehničar II)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1: 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Mješovita srednja škola Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova propisanih Zakonom svi kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom. Prijem kandidata vršit će se na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK-a („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18.). Kandidati koji se prijave na konkurs/oglas obavezni su uz prijavu priložiti sljedeća dokumenta : 1. Diploma o stručnoj spremi ( original ili ovjerena kopija ) 2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) 3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak 4. Rodni list 5. Ljekarsko uvjerenje ( po prijemu u radni odnos ) Pored obavezne dokumentacije kandidati koji se prijave na konkurs/oglas potrebno je da dostave dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK-a („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/18.). Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i objavit će se se u listu„Naša riječ“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi za školsku 2020/2021.godinu, broj: 10-34-8479/20.od 03.06.2020.godine. Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi obavezni su pored gore navedene dokumentacije dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Nakon izvršenog izbora, svim kandidatima će se dostaviti Odluka o izboru kandidata. Prijave sa traženim dokumentima dostavljati lično ili poštom na adresu : Mješovita srednja škola Kakanj, ul. Šehida broj 10.( tel/fax:032/465-278/465-279 )
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 13 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »