Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Tehnički sekretar,-Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode,- Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode, - Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima,Referent za izradu projekata prema fondovima,- Inženjer u šumarstvu, Referent zaštite na radu i zaštite od požara,Referent šumarstva,Rasadničar,, Šumarski tehničar-klaser, Šumarski tehničar primač-otpremač, Vozač-pomoćnik radnik, Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu, Sjekač-radnik u šumarstvu, Radnik u šumarstvu,Kočijaš-pomoćni radnik,- Automehaničar, Autolimar-varilac,Vozač-pomoćni radnik,Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik , Miner-kompresorista-pomoćni radnik, Bravar-tokar,- Inženjer u šumarstvu, Referent šumarstva,- Administrator-blagajnik-magacioner, Čistačica, Čuvar, Referent u info centru
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetAdekvatan stepen obrazovanja za svako radno mjesto možete da pročitate u nastavku teksta oglasa.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1. UPRAVA PREDUZEĆA A) KABINET UPRAVE - Tehnički sekretar - 1 izvršilac B) SLUŽBA ZA UZGOJ ŠUMA I SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU - Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac - Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac C) SLUŽBA ZA ZAŠTITU I CERTIFICIRANJE ŠUMA - Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac - Referent za izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac 2. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO A) UPRAVA POSLOVNE JEDINICE - Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac - Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršilac - Referent šumarstva - 3 izvršioca B) RADNA JEDINICA OLOVO - Šumarski tehničar-klaser - 2 izvršioca - Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca - Vozač-pomoćnik radnik - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca - Radnik u šumarstvu - 10 izvršilaca - Kočijaš-pomoćni radnik - 3 izvršioca C) RADNA JEDINICA SOLUN - Šumarski tehničar klaser - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca - Radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca - Kočijaš-pomoćni radnik - 4 izvršioca D) RADNA JEDINICA DUBOŠTICA - Šumarski tehničar-klaser - 3 izvršioca - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca - Radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca - Kočijaš-pomoćni radnik - 2 izvršioca E) RADNA JEDINICA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE - Automehaničar - 3 izvršioca - Autolimar-varilac - 1 izvršilac - Vozač-pomoćni radnik - 2 izvršioca - Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 2 izvršioca - Miner-kompresorista-pomoćni radnik - 1 izvršilac - Bravar-tokar - 1 izvršilac 3. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ A) UPRAVA POSLOVNE JEDINICE - Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca - Referent šumarstva - 1 izvršilac B) RADNA JEDINICA ZVIJEZDA - Šumarski tehničar primač-otpremač - 3 izvršioca - Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca - Radnik u šumarstvu - 7 izvršilaca - Čuvar - 2 izvršioca „Administrator-blagajnik-magaciner“ pri poslovnoj jedinici „Šumarija“ Vareš, radna jedinica Zvijezda – 1 izvršilac C) RADNA JEDINICA OKRUGLICA - Šumarski tehničar klaser - 1 izvršilac - Šumarski tehničar primač-otpremač - 4 izvršioca - Vozač-pomoćnik radnik - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca - Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca D) RADNA JEDINICA BUKOVICA - Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac - Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 3 izvršioca - Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca - Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca E) RADNA JEDINICA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE - Glavni majstor-defektator - 1 izvršilac - Automehaničar - 1 izvršilac - Autoelektričar - 1 izvršilac - Autolimar-varilac - 1 izvršilac - Bravar tokar - 1 izvršilac - Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac 4. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO - Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac - Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik-fakturista - 1 izvršilac 5. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ - Stručni saradnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Administrator-blagajnik - 1 izvršilac - Poslovođa iskorištavanja šuma - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Sjekač-radnik u šumarstvu - 13 izvršilaca - Automehaničar - 1 izvršilac - Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac 6. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA - Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca - Poslovođa održavanja - 1 izvršilac - Šumarski tehničar-klaser - 3 izvršioca - Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac - Referent fakturisanja-blagajnik - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Pomoćni radnik - 1 izvršilac - Čistačica - 2 izvršioca - Čuvar - 1 izvršilac 7. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE - Stručni saradnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac - Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca - Rasadničar-mašinista - 1 izvršilac - Rasadničar - 2 izvršioca 8. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI - Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca - Stručni saradnik za projektovanje - 1 izvršilac - Šumarski teničar-klaser - 10 izvršilaca - Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac - Poslovođa iskorištavanja šuma (RJ Kamenica) - 1 izvršilac - Magaciner - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca - Radnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Poslovođa građenja - 1 izvršilac - Građevinski radnik - 2 izvršioca - Automehaničar - 1 izvršilac - Rasadničar - 3 izvršioca - Čistačica - 1 izvršilac - Pomoćni radnik - 1 izvršilac - Čuvar-štalar - 1 izvršilac - Vozač pomoćni radnik - 1 izvršilac - Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 1 izvršilac 9. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ - Stručni saradnik u šumarstvu - 2 izvršioca - Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac 10. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ - Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac - Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac - Pomoćni radnik - 2 izvršioca 11. POSLOVNA JEDINICA SPOMENIK PRIRODE „TAJAN“ - Referent u info centru - 1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOPISI POSLOVA RADNIH MJESTA I PROPISANI POSEBNI USLOVI: Tehnički sekretar: Vrši prijem i razvod pošte za direktore i izvršne direktore, vrši prijem stranaka kod direktora i izvršnih direktora, priprema izlaznu poštu za otpremu i po potrebi is-tu predaje na otpremu, dostavlja poštu unutar Uprave društva, obavlja daktilografske poslove za direkora i izvršne direktore, vrši administrativne poslove oko izdavanja naloga za službena putovanja i putnih naloga za putničke automobile, priprema poštu koja se odlaže u arhivu i istu dostavlja arhivaru,radi i druge poslove po nalogu direktora kome je neposredno odgovo-ran za svoj rad, kao i po nalogu izvršnih direktora. Osnovni iznos plaće 765,60 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 1 godina radnog iskustva Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode: Koordinira poslove iz oblasti sjemensko-rasadničke proizvodnje i sporednih šumskih proizvoda na nivou preduzeća i odgovoran je za blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga svoga rada u službi, u saradnji sa inžinjerom za uzgoj i zaštitu šuma predlaže dugoročni plan sjemensko - rasadničke proizvodnje, učestvuje u izradi godišnjih planova rasadničke proizvodnje (posebno za svaki rasadnik), te izrađuje jedinstveni plan proizvodnje sadnog materijala i prati njegovo izvršenje, u saradnji sa šumarijama/rasadnicima izrađuje godišnji plan proizvodnje sjemena i prati njegovo izvršenje, učestvuje u izradi godišnjih planova nabavke (posebno za svaki rasadnik), te izrađuje jedinstveni plan nabavke za potrebe sjemensko-rasadničke proizvodnje, ustrojava evidencije u oblasti sjemensko-rasadničke proizvodnje, obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju za rasadničku proizvodnju i proizvodnju sjemena, kao i certifikate, deklaracije i uvjerenja o porijeklu i zdravstvenom stanju sjemena i sadnog materijala, izrađuje cjenovnike, normative i kalkulacije iz oblasti sjemensko-rasadničke proizvodnje, organizovanje sakupljanja, obezbjeđuje sjemenski materijal za sjetvu u rasadnicima, za potrebe poslovnih jedinica ili za prodaju kupcima, odnosno u saradnji sa šumarijama/ rasadnicima organizuje sakupljanje i doradu sjemena i šišarica šumskih i hortikulturnih vrsta, vodi knjigu proizvodnje sjemena i kontroliše knjige rasadnika, u saradnji sa inžinjerom za uzgoj i zaštitu šuma i poslovnim jedinicama provodi aktivnosti predlaganja, kandidovanja i registracije sjemenskih objekata, sa Inženjerom za uzgoj i zaštitu šuma pravi plan otpreme, odnosno usaglašava raspodjelu i isporuku sadnog materijala za potrebe pošumljavanja na području poslovnih jedinica, prati primjenu zakonskih propisa iz oblasti rasadničke proizvodnje i proizvodnje sjemena, sarađuje sa naučno-istraživačkim institucijama s ciljem razvoja i unapređenja rasadničke proizvodnje i proizvodnje sjemena, učestvuje u ispitivanju realnog stanja potencijalnih zaliha sporednih šumskih proizvoda na području gospodarenja JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, izrađuje godišnji plan korištenja sporednih šumskih proizvoda, daje uputstva za sakupljanje, klasiranje i uskladištenje sporednih šumskih proizvoda, učestvuje u izradi i praćenju realizacije projekata korištenja sporednih šumskih proizvoda, izrađuje cjenovnik sporednih šumskih proizvoda, priprema potrebne informacije i izvještaje iz oblasti sjemensko-rasadničke proizvodnje i korištenja sporednih šumskih proizvoda, obavlja i druge poslove koji spadaju u njegov djelokrug rada ili po nalogu rukovodioca službe. Osnovni iznos plaće 1,352,56 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode: obavlja tehničke poslove prilikom izrade i objedinjavanja godišnjih planova šumsko-uzgojnih radova i zaštite šuma, te praćenja i analize njihovog izvršenja, obavlja tehničke poslove prilikom izrade i objedinjavanja godišnjih planova sjemensko-rasadničke proizvodnje, te praćenja i analize njihovog izvršenja, učestvuje u izradi godišnjeg programa iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda, objedinjava i obrađuje podatke izvršenja šumsko-uzgojnih radova i provedenih mjera zaštite šuma iz poslovnih jedinica, kao i podatke iz oblasti sjemensko-rasadničke proizvodnje i sporednih šumskih proizvoda, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja iz oblasti uzgoja i zaštite šuma, sjemensko-rasadničke proizvodnje i sporednih šumskih proizvoda, prati korištenje sredstava biološke obnove šuma,učestvuje u u izradi projekata iz oblasti uzgoja i sjemensko-rasadničke proizvodnje, a koji se finansisraju iz donacija, budžeta Kantona i Federacije, sredstava OKŠ-a i fondova za unapređenje čovjekove okoline, obavlja sve tehničke poslove vezane za izradu i kompletiranje izvještaja, informacija i ostale dokumentacije, obavlja i druge poslove koji spadaju u njegov djelokrug rada ili po nalogu rukovodioca službe Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima: zajedno sa rukovodiocem Službe i referentom za certificiranje šuma provodi neophodne aktivnosti na uspostavi FSC (Forest Stewardship Council) principa na području gazdovanja, te sa istim vrši monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti (ŠVZV), zajedno sa rukovodiocem Službe i referentom za certificiranje izrađuje projekte ka domaćim i međunarodnim fondovima, odgovoran je za blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga svoga rada u Službi, priprema neophodnu dokumentaciju za FSC (Forest Stewardship Council) principe, te je ažurira prilikom predocjene, glavne ocjene i kontrolnih ocjena na području gazdovanja, kontroliše primjenu zaštitnih sredstava prilikom rada na području gazdovanja, zajedno sa rukovodiocem Službe i referentom za certificiranje kontroliše primjenu zaštitnih sredstava iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, razmatra i analizira primjenu Zakona o šumama i drugih zakonskih propisa u skladu sa FSC (Forest Stewardship Council) principima, inicira, predlaže i daje upute poslovnim jedinicama za izradu projekata iz svih oblasti, a koji se finansiraju iz: donacija, budžeta Kantona i Federacije i fondova za unapređenje čovjekove okoline i sudjeluje kao konsultant u izradi istih, obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u njegov djelokrug rada ili po nalogu rukovodioca Službe. Osnovni iznos plaće 1.352,56 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS-završen šumarski fakultet-odsjek šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Referent za izradu projekata prema fondovima: prati objavu javnih poziva za izradu projekata ka domaćim i međunarodnim fondovima, te obavještava rukovodioca službe i inženjera za certificiranje za mogućnost apliciranja na iste, zajedno sa rukovodiocem Službe i inženjerom za certificiranje izrađuje projekte ka domaćim i međunarodnim fondovima, zajedno sa rukovodiocem Službe i inženjerom za certificiranje vrši predaju projekata nadležnim tijelima za provedbu javnog poziva, prati i izvještava o stanju javnog poziva, prati periodične izvještaje o nepretku projekta prema zahtjevima javnog poziva, izrađuje završni izvještaj o projektu, odgovoran je za blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga svog rada po Službi, obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u njegov djelokrug rada ili po nalogu rukovodioca Službe. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Komercijalista II: Učestvuje u radu komisija za javne nabavke bilo kao zvanični član ili kao saradnik na pripremi podataka, prati realizaciju ugovora o prodaji i ugovora o nabavci, te predlaže blagovremeno pokretanje postupka javnih nabavki u skladu sa potrebama i postupka licitacije, kontroliše ispostavljanje faktura u smislu ispravnosti cijena i količina u odnosu na odobrenu dispoziciju i ugovor, te nakon kontrole iste knjiži na odgovarajuća konta, brine o ispravnosti vođenja KIF i KUF, zaprima trebovanja sa poslovnih jedinica “Šumarija” i Uprave, kontroliše ispravnost i mogućnost trebovanih roba, prati realizaciju isporuka ili izvršenja naručenih roba, usluga ili radova po Ugovorima, prati stanje zaliha sirovina i materijala te gotovih proizvoda i predlaže izmjene u pravnom i ekonomskom regulisanju istih a u cilju njihovog optimiziranja, sačinjava izvještaje o nabavkamaroba i isporuka drvnih sortimenatapo klasama i dostavlja ih Upravi ili od direktora ovlaštenoj osobi, obavlja poslove sprovođenja promotivnih akcija, obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada službe po nalogu komercijaliste I i rukovodioca službe. Osnovni iznos plaće 1.173,92 KM. Posebni uslovi: - VŠS-VI/BA-180 ECTS ekonomske struke/šumarski fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Stručni saradnik za kadrovske poslove: Učestvuje u procesu planiranja kadrova, učestvuje u procesu zapošljavanja na način da: učestvuje u izradi oglasa za prijem radnika, izrađuje rje-šenja o prijemu u radni odnos i rješenja o prestanku radnog odnosa, priprema ugovore o ra-du, rješenja i potvrde koje se odnose na radni odnos, priprema rješenja za godišnji odmor, formira, vodi i ažurira personalni dosije radnika društva i bazu podataka prema podacima do-stavljenim od poslovnih jedinica, vodi i ažurira statističe podatke o obrazovnoj, polnoj struk-turi zaposlenih, prilivu i odlivu radne snage i sličnih evidencija, vrši prijavu i odjavu radnika kod nadležnih organa i institucija, učestvuje u izradi obrazaca M4 radnika u smislu obrade podataka matične evidencije i iste dostavlja finansijskoj službi preduzeća na konačnu obradu podataka, vodi potrebne evidencije i izdaje potvrde o radnom i beneficiranom stažu i drugim pravima iz radnog odnosa, formira, vodi i ažurira predmete radnika sa izmijenjenom radnom sposobnošću, prati propise iz te oblasti i donosi rješenja o pravima radnika sa izmijenjenom radnom sposobnošću, utvrđuje listu radnika koje je potrebno uputiti na ocjenu radne sposo-bnosti, vodi evidenciju o izvršenim ljekarskim pregledima radnika društva i u saradnji sa zdravstvenim ustanovama organizuje provođenje obaveznih ljekarskih pregleda, izrađuje od-govarajuća rješenja u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima društva za ostvariva-nje prava radnika u slučaju smrtnih slučajeva i bolesti. Osnovni iznos plaće 1.327,04 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA -240 ECTS završen pravni fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma: Sastavlja godišnje,dinamičke i opertivne planove sječe i izrade, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, dinamičke i opertivne planove šumsko-uzgojnih radova i integralne zaštite šuma u Radnoj jedinici, vrši nadzor realizacije radova na uzgoju i iskorištavanju šuma u skladu sa izvedbenim projektima, gradnje šumskih komunikacija u skladu sa projektnom dokumentacijom i godišnjim planom Radne jedinice, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projktovanom tehnologijom, radi na prikupljanju i izradi projekata šumsko uzgojnih radova (priprema terena za sjetvu sjemena, priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, okopavanje,čišćenje nasada i prorede šumskih kultura), organizuje i nadzire radove zaštite šuma od požara i izvođenje radova na sanaciji sanitarnih užitaka sa vlastitim srestvima, kooperantima ili maloprodajom, radi iskaz sječa za području na kojem gazduje Radna jedinica i koordinira izradu istog za nivo Poslovne jedinice, kao i organizaciju izrade i kontrolu tačnosti skontra,spiskova i radnih naloga, kontroliše rad tehničkog osoblja na terenu, vrši realizaciju izvedbenih projekata za koje se odredi rješenjem, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama i Zakona zaštite na radu i internih akata preduzeća, mijenja šefa Radne jedinice u odsustvu, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Radne jedinice. Osnovni iznos plaće 1.352,56 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Tehnolog iskorištavanja šuma: Bavi se izučavanjem, pripremom i unapređenjem tehnologije rada, te na osnovu savremenih naučnih dostignuća i savremenih metoda rada predlaže tehnologiju rada koja obezbjeđuje maksimalan porast produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja u iskorištavanju šuma, sastavlja godišnje,dinamičke i opertivne planove sječe i izrade, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, u saradnji sa šefovima radnih jedinica sastavlja programe izgradnje traktorskih vlaka na nivou poslovne jedinice, po mjestu, obimu i vremenu izvođenja radova, nadzire i kontroliše njihovo izvršenje, vrši nadzor na realizaciji radova na iskorištavanju šuma u skladu sa izvedbenim projektima, gradnju šumskih komunikacija u skladu sa projektnom dokumentacijom i godišnjm planom poslovne jedinice, pomaže pri izradi Planova iz djelokruga svojih poslova i radnih zadataka, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projktovanom tehnologijom, kontroliše i pomaže organizaciju poslova u mehaničkoj radionici, koordinira raspored građevinske i šumske mehanizacije, vrši objedinjavanje i izradu mjesečnih i periodičnih izvještaja realizacije planova proizvodnje, po fizičkom obimu i upoređuje sa mjesečnim, periodičnim i godišnjim planovima za poslovnu jedinicu, kontroliše rad tehničkog osoblja u poslovnoj jedinici i na terenu, daje sugestije o razmještaju zaposlenika i sredstava rada na iskorišćavanju šuma, brine o izmirenju ugovorenih i primljenih obaveza poslovne jedinice “Šumarije” prema kupcima šumskih drvnih sortimenata po kvalitetu i količini u saradnji sa šefovima radne jedinice i dogovara dnevnu isporuku drvnih sortimenata po kupcima, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 1.378,08 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci Tehnolog uzgoja i zaštite šuma: Bavi se izučavanjem i praćenjem naučnih dostignuća iz oblast šumarstva, sarađuje sa naučnim institucijama iz oblasti šumarstva, priprema i unapređuje tehnologije rada na sakupljanju sjemena i proizvodnji sadnog materijala, sastavlja godišnje, dinamičke i opertivne planove na proizvodnji i sakupljanju sjemena, proizvodnji sadnica u koordinaciji sa inženjerom za sjemensko rasadničku proizvodnju i planove uzgoja i integralne zaštite šuma, analizira izvršenje planova i daje primjedbe po realizaciji istih, vrši projektovanje i radi projekte šumsko uzgojnih radova (priprema terena za sjetvu sjemena, priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, okopavanje,čišćenje nasada i prorede šumskih kultura), pomaže pri izradi Planova iz djelokruga svojih poslova i radnih zadataka, prati, kontroliše i aktivno radi na organizovanju i izvođenju radova iz oblasti sjemenarstva i rasadničke proizvodnje, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projektovanom tehnologijom, vrši objedinjavanje i izradu mjesečnih i periodičnih izvještaja realizacije planova iz oblasti uzgoja i zaštite šuma, po fizičkom obimu i upoređuje sa mjesečnim, periodičnim i godišnjim planovima za poslovne jedinice, odgovoran je za provođenje mjera zaštite šuma od požara, radi iskaze sječa u poslovnim jedinicama, kontroliše rad tehničkog osoblja u poslovnim jedinicama i na terenu, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 1.352,56 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci Projektant u šumarstvu: Vrši doznaku stabala za sječu, na terenu radi projektovanje kompletne infrastrukture za izvođenje radova u šumarstvu, na osnovu prikupljenih podataka i elemenata predlaže najefikasniju tehnologiju za izvođenje radova u šumarstvu, radi projekte za izvođenje, njihove izmjene i dopune, vrši projektovanje šumskih komunikacija, kamionskih puteva, studij otvaranja područja po odredbama ŠGO, prati realizaciju projekata za izvođenje, predlaže mjere za otklanjanje propusta i nedostataka, obavezno učestvuje u konačnom tehničkom pregledu odjela poslije završenih radova, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada, a koje mu je dao u nadležnost vodeći projektant, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 1.378,08 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Inženjer u šumarstvu: Obavlja sve poslove koji su opisani za projektanta u šumarstvu, tehnologa uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma, obavlja i druge poslove na koje ga rasporedi neposredni rukovodilac. Osnovni iznos plaće 1.199,44 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA-240 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Inženjer u šumarstvu u PJ „Šumarija“ Žepče: Obavlja sve poslove koji su opisani za projektanta u šumarstvu, tehnologa uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma, obavlja i druge poslove na koje ga rasporedi neposredni rukovodilac. Osnovni iznos plaće 1.199,44 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA-240 ECTS završen šumarski fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Stručni saradnik u šumarstvu: vrši sanitarnu doznaku i doznaku AD stabala u redovnim sječama (stabla oštećena u toku izvođenja radova u šumarstvu u redovnim sječama), zajedno sa projektantom učestvuje u doznaci i izradi izvedbenih projekata u niskim i degradiranim šumama, učestvuje i pomaže pri projektovanju šumskih i traktorskih puteva, stručno organizuje ekspolataciju šuma u koju svrhu daje uputstva klaserima, primačima i otpremačima, razrađuje plan proizvodnje i određuje vrijeme sječe po odjelima, način i mjesto prevoza, izgradnju pomoćnih objekata i način slaganja sortimenata na stovarištu, organizuje rad kooperanata i kontroliše izvršenje ugovorenih obaveza, radi skontra i spiskove i kontroliše radne naloge i obračun ličnih dohodaka za radove izvedene u fazi sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, vrši analizu izvršenja normi rada u šumarstvu, potrošnju goriva i maziva u skladu sa normativima po sredstvima rada i organizacionim jedinicama, obavlja tehničke poslove prilikom izrade i objedinjavanja godišnjih planova šumsko-uzgojnih radova, sjemensko-rasadničke proizvodnje, zaštite šuma, uređivanja i projektovanja, te iskorištavanja šuma i praćenje i analizu njihovog izvršenja. Osnovni iznos plaće 1.020,80 KM. Posebni uslovi: - BA-180 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek šumarstvo - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Stručni saradnik za projektovanje: Vrši sanitarnu doznaku i doznaku AD-stabala u redovnim sječama (stabla oštećena u toku izvođenja radova u šumarstvu u redovnim sječama), zajedno sa projektantom učestvuje u doznaci i izradi izvedbenih projekata u niskim i degradiranim šumama, učestvuje i pomaže pri projektovanju šumskih i traktorskih puteva, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada, a koje mu je dao u nadležnost vodeći projektant, obavlja i druge poslove po nalogu vodećeg projektanta i rukovodioca Poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 842,16 KM. Posebni uslovi: - BA-180 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci za BA-180 ECTS, a 5 godina za SSS-IV Referent zaštite na radu i zaštite od požara: Ispituje uzroke nastalih povreda na radu i predlaže mjere za smanjenje istih, ispunjava ozljedne listove povreda na radu, brine se da zaposlenici koji zasnivaju radni odnos budu upoznati sa svim opasnostima vezanim za poslove i radne zadatke koje će obavljati, brine se da zaposlenici putem kurseva ili predavanja budu upoznati sa propisima iz HTZ-a, po izvršenom kursu vrši provjeru znanja obučenosti putem testa, sačinjava prijedlog plana zaštitnih sredstava, kontroliše i prati primjenu HTZ sredstava na radu, preduzima sve radnje koje su predviđene Zakonom o radu, prati rad protivpožarne službe sa težištem na kontrolu osmatrača požara, kontroliše opremljenost protivpožarnih punktova, ispravnost i punjenje protivpožarnih aparata, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 765,60 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 2 godine radnog iskustva Referent šumarstva: Prikuplja podatke o sječi, izvozu i otpremi šumskih drvnih sortimenta i prati realizaciju operativnih planova dnevno, sedmično i mjesečno, radi skontra i spiskove i kontroliše radne naloge i obračun ličnih dohodaka za radove izvedene u fazi sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, vrši analizu izvršenja normi rada u šumarstvu, potrošnju goriva i maziva u skladu sa normativom po sredstvima rada i organizacionim jedinicama, formira i vodi kontrolnu knjigu i privredne knjige u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom, prima mjesečne izvještaje i sastavlja zbirne izvještaje i situacije službi za uzgoj i rukovodiocu poslovne jedinice, pomaže na obradi podataka za iskaz sječa poslovne jedinice, vodi evidenciju o šumsko-uzgojnim radovima i zaštiti od biljnih bolesti, insekata i drugih štetnika, vodi evidencije o sredstvima zaštite od požara, izvještaje o eventualnim štetama nastalim od požara, vodi evidenciju šumarskih čekića na nivou poslovne jedinice kao i registre strogo zaračunljivih tiskanica i knjiga, po ukazanoj potrebi odlazi na teren i obavlja terenske poslove u vezi referata, učestvuje u snimanju normi rada u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 791,60 KM. Posebni uslovi: - BA-180 ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva za BA-180 ECTS, a 3 godine za SSS-IV Referent u info centru: Brine o uspostavljanju informacijsko-dokumentacijskog sistema i baze podataka, priprema plan posjećivanja i organizuje posjećivanje i vođenje grupa, priprema promotivni materijal i održava internet stranice, sarađuje sa sredstvima javnog informisanja, vrši promociju zaštićenih područja, radi na poboljšanju turizma i rekreacije, izvodi monitoring posjete, organizuje događaje u spomeniku prirode, educira posjetioce, radi na uspostavi informativnih punktova u spomeniku prirode, uspostavlja saradnju i razmjenu iskustava sa drugim domaćim i međunarodnim zaštićenim područjima i institucijama, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca spomenika prirode. Osnovni iznos plaće 1.173,92 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/BA-240 ECTS - Najmanje 1 godina radnog iskustva Administrator-blagajnik pri radnoj jedinici: Vrši prijem stranaka i upućuje šefu radne jedinice, prima-šalje poštu radne jedinice, obavlja daktilografske poslove u radnoj jedinici, vrši obračun maloprodaje i izdaje račun maloprodaje na osnovu potvrde o izvršenoj uplati u banci, vrši unos podataka o realizovanoj proizvodnji (sječa, dovoz i otprema) radne jedinice u odgovarajuće programe na kompjuteru, vodi blagajnu i evidenciju isplata, sastavlja izvještaje kojim razdužuje blagajnu kod glavnog blagajnika društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Administrator-blagajnik-magaciner: vrši prijem stranaka i upućuje šefu radne jedinice, prima-šalje poštu radne jedinice, obavlja daktilografske poslove u radnoj jedinici, vrši obračun maloprodaje i izdaje račun maloprodaje na osnovu potvrde o izvršenoj uplati u banci, vrši unos podataka o reealizovanoj proizvodnji (sječa, dovoz i otprema) radne jedinice u odgovarajućem programu na kompjuteru, vodi blagajnu i evidenciju isplata, sastavlja izvještaje kojim razdužuje blagajnu kod glavnog blagajnika društva, vodi cjelokupno materijalno poslovanje u poslovnoj jedinici, propisane evidencije i reversne knjižice o preuzimanja iz centralnog magacina i izdavanju na upotrebu: inventara, potrošnog materijala, sastavlja trebovanje za sve vrste materijala, izdaje primke, vrši nabavku i izdaje gorivo i mazivo i dr., sve ulaze i izlaze roba prati po programu instaliranom na kompjuteru, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je šefu radne jedinice. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik-fakturista: Vrši prijem stranaka i upućuje rukovodiocu Poslovne jedinice, prima-šalje poštu Poslovne jedinice, obavlja daktilografske poslove u Poslovne jedinici, prikuplja podatke za sve zaposlenike na nivou Poslovne jedinice vezano za obračun plaća i toplog obroka, koje obrađuje i dostavlja finansijsko - računovodstvenoj službi društva, na zahtjev zaposlenika izdaje uvjerenja o visini plaće i druge potvrde vezane za naknadu zaposlenika od strane društva, vodi blagajnu i evidenciju isplata, sastavlja izvještaje kojim razdužuje blagajnu kod glavnog blagajnika društva, vrši obračun maloprodaje i izdaje račun maloprodaje na osnovu potvrde o izvršenoj uplati u banci, zaprima narudžbenice i dispozicije (naloge za isporuku), te priprema izvještaje o realizaciji narudžbenica i dispozicija, kreira i proslijeđuje elektronskom poštom izdate račune sa poslovne jedinice, prati stepen realizacije ugovora, obavlja sve poslove iz oblasti prodaje na bazi sklopljenih ugovora, vrši unos podataka o realizovanoj proizvodnji (sječa, dovoz i otprema) Poslovne jedinice u odgovarajuće programe na kompjuteru, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Referent fakturisanja-blagajnik: Radi fakture na osnovu podataka – otpremnih iskaza dobijenih od koordinatora otpreme, vrši obračun maloprodaje i izdaje račun maloprodaje na osnovu potvrde o izvršenoj uplati u banci, vrši knjiženje redovne proizvodnje i maloprodaje na nivou Poslovne jedinice, zaprima narudžbenice i dispozicije (naloge za isporuku), te priprema izvještaje o realizaciji narudžbenica i dispozicija, vodi blagajnu i evidenciju isplata, sastavlja izvještaje kojim razdužuje blagajnu kod glavnog blagajnika društva, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Poslovođa iskorištavanja šuma: Stručno organizuje eksploataciju šuma u koju svrhu daje uputstva klaserima, primačima i otpremačima, razrađuje plan proizvodnje i odredjuje vrijeme sječe po odjelima, način i mjesto prevoza, izgradnju pomoćnih objekata i način slaganja sortimenata na stovarištu, na osnovu izvršene pripreme rada raspoređuje zaposlenike na sječu, dovoz, utovar i otpremu, stara se i odgovara za izvršenje plana proizvodnje i realizacije na radilištu, organizuje rad kooperanata i kontroliše izvršenje ugovorenih obaveza, obavlja pripremne radove za realizaciju izvedbenih projekata, kontroliše kvalitet i količine izrade, sortimenata i otpreme, pravilnu eksploataciju, ishranu komore, rad šumske mehanizacije i šumski red,korištenje HTZ opreme, vodi potrebne evidencije i materijalne knjige, te sastavlja izvještaje, skontra i spiskove drvnih masa, učestvuje pri obračunu ličnog dohotka, odgovoran je za gotove šumske proizvode na svom radilištu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 893,20 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Poslovođa održavanja: Prati stanje vozila i druge mehanizacije u poslovnoj jedinici, brine se o izvršenju redovnog održavanja vozila i druge mehanizacije na terenu, trebuje rezervne dijelove, gume, drugi potrebni material za potrebe opravke na terenu, brine o ugradnji rezervnih dijelova i ispravnoj potrošnji, vodi eveidencije popravki po sredstvima rada, vremenu, karakteru te izvršiocu posla, sa rukovaocima mehanizacije i vozačima otklanja sitne kvarove, brine o potrošnji goriva, ulja i slično po sredstvima rada u skladu sa važećim normativima, brine o ispravnom korištenju vozila i druge mehanizacije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV mašinski/ saobraćajni tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Poslovođa građenja: prati cjelokupan rad na izgradnji građevinskih objekata (izvozne vlake, šumski putevi, mostovi i drugi objekti za potrebe šumarstva), razrađuje planove za izvođenje radova na građevinskim objektima, na osnovu izvršene pripreme raspoređuje zaposlenike i sredstva te organizuje i neposredno rukovodi izvođenjem radova na objektima, vodi građevinske knjige i građevinske dnevnice na radilištima i priprema tehničku dokumentaciju za ispostavljanje situacija, izrađuje analize cijena i količine materijala za izvođenje radova na objektima, vrši pripremu i raspoređuje radnike pri bušenju kompresorom, kobrom i postavljanju mina, brine se o održavanju puteva u toku godine, a posebno u zimskom periodu, rukovodi radom mehanizacije pri čišćenju snijega, preuzima materijal prema doznakama i trebovanjima i odgovara za njegov utrošak i eventualne manjkove, mjesečno vrši izradu situacije za građevinske radove po objektima, obezbjeđuje zaštitu zaposlenika na radu i korištenje sredstava zaštite, vodi evidenciju o radnom vremenu zaposlenika i druge propisane evidencije radilišta, prima radne učinke i daje podatke za obračun zaposlenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je šefu radne jedinice. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV građevinski/ šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Šumarski tehničar-klaser: Vodi poslove oko sječe i izrade drvnih sortimenata u odjelima redovne i sanitarne sječe u skladu za izvedbenim projektima, dijeli linije sjekačima, organizuje poslove na primanju učinka u sječi, daje uputstva o načinu i smjeru obaranja stabala radi zaštite sjekača, šumskog podmlatka i posječene drvne mase, u skladu sa projektom za izvođenje radova, svakodnevno vrši nadzor na krojenju stabala na šumske drvne sortimente i shodno zapažanjima naređuje i daje uputstva za krojenje u skladu sa važećim standardom ili po narudžbi, vodeći računa o maksimalnoj iskorištenosti drvne mase, vrši kvalitativno i kvantitativno primanje učinka sjekača, vrši unošenje podataka u radni nalog za radnike kojima prima učinak, odgovoran je za kretanje šumskom mehanizacijom u sječini u skladu sa projektom za izvođenje radova, lično je odgovoran za tačnost premjerbe, žigosanje, numerisanje, klasiranje i krojenje drvnih sortimenata kao i za pravilno uspostavljanje šumskog reda, klasiranje drvnih sortimenata vrši isključivo u šumi kod panja, preuzima mjere i sprovodi mjere koje se odnose na unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje i organizacije poslova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, dužan je da sve radove na iskorištavanju šuma izvodi u skladu sa projektom za izvođenje radova, prati izvršenje i realnosti postavljenih normi, poduzima mjere za primjenu propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, prati i primjenjuje šumarske propise, nadzire održavanje šumskog reda na sječi i upotrebi zaštitnih sredstava sjekača, brine se i odgovoran je za izvršenje planskih zadataka u fazi sječe i izrade drvnih sortimenata na radilištu, za racionalno korištenje drveta i kvalitetnu izradu drvnih sortimenata, pruža prvu pomoć pri lakšim povredama zaposlenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 867,68 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV šumarski tehničar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Šumarski tehničar primač-otpremač: organizuje i izvodi sve radove na poslovima šumsko-uzgojnih radova i zaštiti šuma, obavlja poslove organizacije izvoza i primanja drvnih sortimenta koji se izvezu komorom ili mehanizovanim sredstvima od šuma-panja do traktorske vlake ili šumarskog stovarišta – međustovarišta, vrši primanja učinka i unosi podatke u knjigu premjerbe po sortimentima, unosi podatke u radni nalog za one zaposlenike kojima je vršio primanje učinka, po potrebi mjeri udaljenosti, distancu izvoza drvnih sortimenata, vodi računa da se drvni sortimenti iz šume izvoze po napadu, odgovoran je za kretanje šumske mehanizacije u sječini, u skladu sa projektom za izvođenje radova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, organizuje i odgovoran je za pravilno sortiranje drvnih sortimenata na stovarištu, rukovodi utovarom svih drvnih sortimenata, odgovoran je za primjenu propisa i sredstava HTZ-a za radnike na izvozu, utovaru ili na šumsko-uzgojnim radovima, odgovoran je za isporuku sortimenata kupcima po dispozicijama, utvrđenim klasama i napadu izveženih drvnih sortimenata, otprema šumske sortimente pri čemu je odgovoran za količinu i kvalitet otpremljene robe uz koju sastavlja i izdaje otpremnicu, vodi propisane evidencije i sastavlja izvještaje, brine se i odgovara te preuzima mjere propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Posebni uslovi: - SSS – IV šumarski tehničar - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Magaciner-domar: nadzire ulaz u upravnu zgradu i upućuje stranke na osobe koje će primiti, vodi evidenciju o kašnjenju zaposlenika uprave na posao i odlazak i dolazak svih zaposlenika izvan radnog vremena, po završetku rada kontroliše i zatvara prozore, vrata, vodu, svjetlo i druge uređaje, vodi cjelokupno materijalno poslovanje u organizacionoj jedinici, propisane evidencije i reversne knjižice, o preuzimanju iz centralnog magacina i izdavanju na upotrebu inventara, potrošnog materijala, sastavlja trebovanje za sve vrste materijala, izdaje hranu za vlastitu komoru, izdaje primke, vrši nabavku i izdaje gorivo i mazivo i dr., obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV/KV-III - Najmanje 1 godina radnog iskustva Magaciner: Vodi cjelokupno materijalno poslovanje u Poslovnoj jedinici, propisane evidencije i reversne knjižice o preuzimanju iz centralnog magacina i izdavanju na upotrebu: inventara, potrošnog materijala, sastavlja trebovanje za sve vrste materijala, izdaje primke, vrši nabavku i izdaje gorivo i mazivo i dr., sve ulaze i izlaze roba prati na programu instaliranom na kompjuteru, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 765,60 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV - Najmanje 1 godina radnog iskustva Vozač-pomoćni radnik: Obavlja poslove prevoza zaposlenika društva do radnog mjesta, vrši i sve vrste prevoza po putnom radnom nalogu, vodi svoj dnevnik rada i uredno popunjava radne naloge, odgovoran je za ispravnost i unutaranju čistoću vozila, vožnju prilagođava prema svim uslovima puta po kojima se kreće i po potrebi posla bez obzira na vremenske uslove, brine se o montaži zimske opreme na vozilu, pravilno vodi evidenciju putnog radnog naloga i druge dokumentacije, brine se i odgovara za pravilno korištenje i održavanje vozila, pridržava se i odgovoran je za primjenu i sprovođenje propisa i naredbi iz oblasti saobraćaja, izvještava neposrednog rukovodioca o kvarovima na vozilu, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, manje kvarove otklanja samostalno, vrši redovne preglede vozila i stara se o blagovremenoj zamjeni ulja za podmazivanje, odgovoran je za nastale štete na vozilu koja nastane krivicom vozača, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, pomaže otpremaču pri otpremi tanke oblovine, održava izvozne šumske puteve i planke, a po potrebi izgrađuje i nove, vrši raščišćavanje šumskih puteva, odvraća vodu, čisti snijeg i blato, po potrebi postavlja talpe i plančone, radi na izradi i postavljanju mostića i propusta, na stazi izvoza vrši popraćaj trupaca i zaštitu stabala, vrši poslove kod primanja učinaka sjekačima na način da nosi čekić za prijem šumskih drvnih sortimenata i vrši žigosanje panjeva i izrađenih šumskih drvnih sortimenata, nosi čekić za pločice za numeraciju drvnih sortimenata, vrši numerisanje izrađenih šumskih drvnih sortimenata sa čekićem za pločice, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV/KV-III položen vozački ispit sa potrebnom kategorijom a) RJ Olovo – “D” kategorija b) RJ “Građenje i održavanje” Olovo – “CE” i “D” kategorija c) RJ Okruglica – “B” kategorija d) RJ Zvijezda – “D” kategorija e) RJ “Građenje i održavanje” Vareš - “C” i “CE” kategorija f) PJ Kakanj – “D” kategorija g) RJ “Građenje i održavanje” Zavidovići – “C”i“CE” kategorija - Najmanje 1 godina radnog iskustva Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sortiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stovarišta na kamionskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a rasute-izvučene sortimente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava traktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola ispravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajlica u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju rad-nog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozači-ma zglobnih traktora kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom korišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposred-nog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Posebni uslovi: - KV-III/PKV-II položen vozački ispit B kategorije, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gorivom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gori-vo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sortimenata prili-kom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po po-trebi vrši lifranje, primjenjuje propise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV-III/PKV-II, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima sjekača u šumarstvu Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglovan-je čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši iz-radu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uklanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prili-kom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iskiva) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to po-trebno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar oblovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po po-trebi rukuje traktorom i izvozi oblovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglan-je) trupaca, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sred-stava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 663,52 KM. Posebni uslovi: - KV – III/PKV – II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Pomoćni radnik: Vrši poslove kod primanja učinaka sjekačima na način da nosi čekić za prijem šumskih drvnih sortimenata i vrši žigosanje panjeva i izrađenih šumskih drvnih sortimenata, nosi čekić za pločice za numeraciju drvnih sortimenata, vrši numerisanje izrađenih šumskih drvnih sortimenata sa čekićem za pločice, pomaže otpremaču pri otpremi tanke oblovine, održava izvozne šumske puteve i planke, a po potrebi izgrađuje i nove, vrši raščišćavanje šumskih puteva, odvraća vodu, čisti snijeg i blato, po potrebi postavlja talpe i plančone, radi na izradi i postavljanju mostića i propusta, na stazi izvoza vrši propraćaj trupaca i zaštitu stabala, vrši manje opravke objekata, vrši osmatranje područja te u slučaju pojave požara obavještava radio vezom radnu jedinicu i dežurnog u upravi poslovne jedinice o lokaciji požara, stara se o ispravnosti radio uređaja, vodi dnevnik u koji obavezno evidentira vremenske pojave (sunčano, kišno, olujno i slično vrijeme) i vrijeme dolaska i povratka sa osmatračkog mjesta, kao i ostala bitnija zapažanja, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 561,44 KM. Posebni uslovi: - PKV – II - Najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Kočijaš-pomoćni radnik: hrani i čisti konje, vrši izvoz drvnih sortimenata, brine se o ispravnosti opreme za konje i o eventualnoj njihovoj povredi ili oboljenju, čisti konje i pere poslije radnog vremena, izvlači šumske drvne sortimente do traktorske vlake ili na glavno stovarište - na utovarnu rampu, učestvuje u potkivanju konja, primjenjuje propise o zaštiti na radu, uredno koristi HTZ-opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV – III/PKV – II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Rasadničar-mašinista: vrši pripreme mehanizacije za rad u rasadniku, rukuje mehanizacijom i obavlja sve poslove u rasadniku koji se obavlja upotrebom mehanizacije, popravlja, održava i čuva mehanizaciju, obavlja i druge poslove u rasadniku kojem mu stavi u zadatak poslovođa rasadnika, za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i rukovodiocu poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 663,52 KM. Posebni uslovi: - KV – III - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Rasadničar: Obavlja grubu i finu obradu zemlje u rasadniku, izrađuje plohe, leje i brazdice, vrši dezinfekciju zemljišta, preventivno prskanje, zalijevanje, zasjenjivanje, i prihranjivanje sadnica, vrši vađenje, pakovanje i otpremu sadnica za pošumljavanje, popravlja ogradu i druge objekte u rasadniku, obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe. Osnovni iznos plaće 612,48 KM. Posebni uslovi: - KV-III/PK-II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Čuvar-štalar: Čuva objekte i povjerenu mu imovinu od požara, krađe i oštećenja, čisti štalu, hrani i poji komoru, cijepa drva za potrebe Radne jedinice, sprečava ulazak u krug objekta koje čuva, licima koja nemaju za to ovlaštenje, kontroliše iznošenje i unošenje materijala u i iz objekata i kruga koji čuva, odgovara za pravilno nošenje i rukovanje oružjem koje duži u skladu sa Zakonom i normativnim aktima preduzeća, vodi urednu evidenciju o svim zapažanjima u dnevnik rada, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 638,00 KM. Posebni uslovi: - KV-III/PKV-II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Čuvar: čuva objekte i povjerenu imovinu od požara, krađe i oštećenja, sprečava ulazak u krug objekta koje čuva licima koja nemaju za to ovlaštenje, kontroliše iznošenje i unošenje materijala u i iz objekata i kruga koji čuva, cijepa i unosi drva, loži vatru, a u slučaju posta-janja centralnog grijanja i kontroliše ispravnost sistema za grijanje, vrši manje opravke ob-jekata, brine se o čistoći prostorije u kojoj boravi, vodi urednu evidenciju o svim zapažanjima u dnevnik rada, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po na-logu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je neposredno rukovodiocu. Osnovni iznos plaće 561,44 KM. Posebni uslovi: - KV-III/PKV-II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Čistačica: Radi na čiščenju i održavanju higijene u svim radnim i drugim prostorijama, zimi lože vatre u kancelarijma i drugim poslovnim prostorijama, vodi računa o potrebi pranja zavjesa, održava čistoću kancelarijskog namještaja i opreme, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 510,40 KM. Posebni uslovi: - NK-I osnovna škola - Najmanje 3 mjeseca radnog iskustva Glavni majstor-defektator: Preuzima mašine i vozila za opravku (sa defektnim listovima) izuzima dijelove iz magacina i predaje majstorima, vrši nadzor u toku izvođenja radova i utrošak rezervnih dijelova, vodi radni nalog o izvršenim radovima, opravci vozila i mašina, evidenciju utrošenih dijelova i sati rada majstora, odgovara za za kvalitet izvršenih radova za pravilnu upotrebu alata i strojeva u mehaničkoj radionici, vrši kontrolu ispravnosti vozila i mašina u radionici i na terenu, uredno koristi HTZ opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Posebni uslovi: - KV-III automehaničar/autoelektričar - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Automehaničar: Vrši opravku i redovno održavanje svih vozila i mašina kojima raspolaže preduzeće, pregleda vozila i mašina i daje upute vozačima i rukovaocima mašina o načinu održavanja u radionici i na terenu, uredno vodi radne naloge o obavljenim poslovima u radionici i na terenu, odgovara za kvalitet radova, za aparate, alat i za materijal kojim rukuje, vrši kontrolu ispravnosti vozila u radionici i na terenu, vozi putnička i poluteretna vozila kad ide na teren opravljati sredstva za rad, uredno prima na zaduženje vozilo za odlazak na teren, uredno koristi HTZ opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV-III automehaničar - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Autolimar-varilac: vrši pripremu alata i materijala, obavlja sve opravke vezane za autolimar-ske i autolakirerske poslove na vozilima i mašinama, obavlja sve poslove autogenog i el-ektrovarenja u radionici i na terenu, održava aparate i alat u ispravnom stanju, postavlja i popravlja proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova, priprema limene dije-love (ravnanje i oblikovanje), vodi radni nalog, odgovara za aparate, alat i materijal za kvalitet radova i pravilnu upotrebu HTZ sredstava, asistira mehaničarima pri popravci vozila, povremeno obavlja bravarske poslove na vozilima i mašinama, obavlja i druge poslove po na-logu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV – III mašinski smjer - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Autoelektričar: vrši sve opravke vezane za elektroinstalaciju na vozilima i mašinama kojima raspolaže preduzeće, obavlja sve složenije i preciznije poslove i ispitivanje kvarova, izmjena i opravka el. instal. signala, svjetala, dinama, alternatora, el. pokretača, akumulatora i sl., vodi radne naloge za rad u radionici i na terenu, uredno koristi HTZ opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu i šef radne jedinice. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV – III autoelektričar - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik: Obavlja poslove širokog otkopa zemljanih radova sa buldozerom, radi na izgradnji svih šumskih puteva, obavlja škarpiranje na izgradnji šumskih saobraćajnica, vrši iskop i otkop rovova za objekte i kanale, vrši utovar i istovar materijala, obavlja sve vrste poslova na izgradnji i održavanju šumskih puteva (razastiranju tucanika, šljake, šuta i ostalih materijala), obavlja poslove valjanja na gornjem i donjem stroju pri izgradnji i održavanju šumskih puteva, priprema mašinu za rad, održava je čisti i popravlja manje kvarove u toku rada, vodi potrebne evidencije o radu mašina i naloge utroška goriva i maziva i izvršenih radova, koje mu potpisuje neposredni rukovodilac, rukuje i na ekonomičan način koristi mašinu radi izvršenja i obavljanja tekućih radnih zadataka i poslova utvrđenih operativnim planom, obavlja najsloženije poslove sa zaduženom mašinom,Radi na čišćenju puteva od snijega, snježnih i zemljanih nanosa, obavlja i druge poslove u sklopu građevinske operative u Poslovnoj jedinici, upravlja i rukuje mašinom i otklanja manje kvarove, a prijavljuje veće i preduzima potrebne aktivnosti radi popravke, obezbjeđuje mašinu potrebnom opremom, alatom, rezervnim dijelovima i dokumentacijom, prati i dosljedno se pridržava svih propisa i mjera koje se odnose na upotrebu i korištenje mašina, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, radi pomoćne poslove pri doznaci stabala i primanja drvnih sortimenata u odjelima redovne doznake i gdje se vrši doznaka slučajnih užitaka, obrojčava sortimente pločicom ili kolobrojem i udara šumarski čekić, pri radu upotrebljava klupu (premjerku) kolobroj, čekič, sjekiru, lopatu, pomaže otpremaču pri otpremi tanke oblovine, održava izvozne šumske puteve i planke, a po potrebi izgrađuje i nove, vrši raščišćavanje šumskih puteva, odvraća vodu, čisti snijeg i blato, po potrebi postavlja talpe i plančone, radi na izradi i postavljanju mostića i propusta, na stazi izvoza vrši propraćaj trupaca i zaštitu stabala, vrši manje opravke objekata. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV/KV – III položen vozački ispit B kategorije - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Miner-kompresorista-pomoćni radnik: Određuje mjesto bušenja, vrši bušenje minerskim pištoljem, na unaprijed određenim mjestima vrši bušenje kobrom, radi na postavljanju i demontaži kompresora i pribora za bušenje, otpucaje mine i obezbjeđuje okolinu pri otpucavanju na propisanoj udaljenosti od mjesta otpucavanja, priprema i redovno polaže periodične ispite (svakih 6 mjeseci), vodi evidenciju o primljenom i utrošenom eksplozivnom materijalu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV/KV-III položen odgovarajući ispit - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima miniranja Bravar-tokar: Vrši pripremu mašina, alata, sredstava i materijala za rad,obavlja sve bravarske i tokarske radove u radionici i bravarske na terenu na vozilima i mašinama, vrši samostalo radove na održavanju i izradi novih dijelova zašto trebuje potrebne materijale, vodi radni nalog, odgovara za kvalitet rada, za alat i strojeve, materijal kojim rukuje,za čistoću radnog mjesta, za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, povremeno obavlja limarske radove, opravlja federe i pomaže variocu, vozi putnička i poluteretna vozila kad ide na teren opravljati sredstva za rad, uredno prima na zaduženje vozilo za odlazak na teren, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Posebni uslovi: - KV – III mašinski smjer - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Građevinski radnik: Vrši sve zidarske radove i radove na betoniranju, vrši sve tesarske radove, vrši pripreme alata i materijala za rad, vrši utovar i istovar građevinskih i drugih materijala i opreme, vrši iskop zemlje, ručni prevoz materijala, kopanje materijala i temelja za objekte, vrši rasturanje materijala i opslužuje rad mašina, rad sa motornom pilom pri građevinskim radovima i prokresu kamionskih puteva, obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe. Osnovni iznos plaće 638,00 KM. Posebni uslovi: - KV – III/PKV-II - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeRadni odnos za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zasniva se u trajanju naj-duže do 4 mjeseca, izuzev za radno mjesto Tehnički sekretar pri Kabinetu uprave gdje se radni odnos zasniva do povratka radnice sa porodiljskog odsustva. OPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude iza-bran. DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijavu na oglas 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 4. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 5. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i is-kazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: Radno mjesto Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05), - Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sad-nog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07), - Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07) - Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvo-da - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine - Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodaren-je i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. Radno mjesto Komercijalista II: - Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), - Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16), - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14). Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove: - Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18) - Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići - Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18), - Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16). Radno mjesto Projektant u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja i zaštite šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik za projektovanje: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent šumarstva: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent u info centru: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08), - Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na po-dručju Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”. O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisa-nom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave. OPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude iza-bran. DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijavu na oglas 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 4. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 5. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i is-kazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: Radno mjesto Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05), - Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sad-nog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07), - Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07) - Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvo-da - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine - Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodaren-je i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. Radno mjesto Komercijalista II: - Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), - Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16), - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14). Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove: - Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18) - Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići - Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18), - Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16). Radno mjesto Projektant u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja i zaštite šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik za projektovanje: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent šumarstva: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent u info centru: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08), - Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na po-dručju Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”. O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisa-nom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-10-30
Oglas do2020-11-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »