Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Knjigovodstvo2. Praktična nastava za stručno zvanje ekonomski tehničar 3. Finansijska matematika4. Statistika5. Osnovi ekonomske teorije6. Bankarsko poslovanje7. Fizika8. Kuharstvo9. Usluživanje 10. Anatomija i fiziologija čovjeka11. Higijena i prva pomoć, 12. Praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar 13. Latinski jezik
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. Knjigovodstvo , 6 časova , na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 2. Praktična nastava za stručno zvanje ekonomski tehničar ,4 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 3. Finansijska matematika,2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 4. Statistika,2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 5. Osnovi ekonomske teorije, 3 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 6. Bankarsko poslovanje, 3 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 7. Fizika, 3 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine 8. Kuharstvo , 2 časa , na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine 9. Usluživanje - 2 časa , na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine 10. Anatomija i fiziologija čovjeka- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine; 11. Higijena i prva pomoć- 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine; 12. Praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar - 18 časova, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine; 13. Latinski jezik,2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina) JU MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ», VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidat mora imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK. Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidat je dužan dostaviti: - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Po izvršenom prijemu , prije stupanja na posao, kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) . Kandidat je dužan dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici , prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini - broj 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine . Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka, Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-12
Oglas do2021-01-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »