Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Dramski umjetnik - glumac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakulteta) najmanje VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240 ECTS bodova), Bolonjskog sistema studiranja - studijski program gluma
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) i/ili priznati glumac sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva na poslovima traženog radnog mjesta i c) učešće u umjetničkim projektima realiziranim u profesionalnim pozorišnim produkcijama.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikajedan (1) izvršilac/izvršiteljica na određeno vrijeme na period od dvije (2) godine uz uslov probnog rada od šest (6) mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati: uvježbava tekst uloge, radi tokom proba, u saradnji sa rediteljem, na oblikovanju uloge u skladu sa općom koncepcijom predstave, angažuje se samostalno u oblikovanju uloge, sprovodi utvrđenu koncepciju uloge i djela tokom predstave, tumači sve dodijeljene uloge i alternacije, epizode, statira, pjeva i igra u granicama svojih mogućnosti, savladava na vrijeme tekst uloge, a potpuno ovladava tekstom deset dana do premijere, po potrebi igra i u predstavama DOL scene, učestvuje u fotografisanju, reklamiranju, snimanju, gostovanju na TV i radio emisijama.
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna neto plaća iznosi: =952,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati za radna mjesta iz člana I, uz svojeručno potpisanu prijavu na oglas, dužni su dostaviti i: a) detaljnu biografiju (za radna mjesta pod brojem 1. i 2. ista treba sadržavati poseban osvrt na radno umjetničko iskustvo u projektima pozorišne produkcije, odnosno dramske pedagogije), b) ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva, c) dokaz o radnom iskustvu ili stažu (potvrda, uvjerenje o završenom pripravničkom stažu ili drugi važeći dokument), u skladu sa posebnim uslovima Javnog oglasa, Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. tačka b) koji umjesto univerzitetske diplome (VSS) imaju srednju stručnu spremu (SSS), dostavljaju dokaz o traženom radnom iskustva, rezultatima rada i preporuku direktora Pozorišta, što se odnosi i na kandidate pod rednim brojem 2. tačka b)., d) certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, najmanje A2 nivo u odnosu na Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFRL), koju dostavljaju samo kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 3., e) izvod iz matične knjige rođenih, f) uvjerenje o državljanstvu i g) potvrdu o prebivalištu – CIPS. V Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1., pored navedenog iz člana IV, dužni su dostaviti i: a) popunjen poseban Dodatak prijavi sa podacima koji se odnose na dosadašnji glumački rad i realizirana glumačka ostvarenja kandidata, a prema uputama koje se mogu preuzeti na internetskoj stranici www.bnp.ba ili u Sekretarijatu Pozorišta svakog radnog dana od 9 do 15 sati, b) tri (3) preporuke pozorišnih umjetnika i stručnjaka sa reputacijom u pozorišnoj djelatnosti i umjetničkoj produkciji, c) dokazi i potvrde o osvojenim nagradama i priznanjima za ostvarenja u pozorišnoj umjetnosti (ukoliko ih umjetnik ima), d) potvrde o učešću u programima dramske i umjetničke edukacije (ukoliko ih umjetnik ima) i e) potvrde o učešću u međunarodnim pozorišnim projektima (ukoliko ih umjetnik ima);
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) opće uslove: - da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, - da je stariji od 18 godina i - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-09
Oglas do2021-02-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »