Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Specijalista neuropsihijatar/psihijatar 2. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine 3. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine 4. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS doktor medicine
Položen stručni ispitdostavljanjem uvjerenje o završenoj specijalizaciji
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika7
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: -Specijalista neuropsihijatrije ili psihijatrije radit će u Centru za mentalnu rehabilitaciju i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. -Specijalista porodične medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Specijalista porodične medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. -Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. -Specijalista doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. -Doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica.
Mjesto rada (općina)Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnostida su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što se dokazuje dostavljanjem originalnog Ljekarskog uvjerenja i originalne Sanitarne knjižice.
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 2.583,90 KM za specijalistu Iznos osnovne plaće: 2.153,20 KM za doktora medicine
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJ A V N I O G L A S za prijem radnika na određeno vrijeme JU „Dom zdravlja“ Zenica ima potrebu za zapošljavanjem 7 radnika na određeno vrijeme. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: -da su državljani Bosne i Hercegovine, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o državljanstvu, -da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što se dokazuje dostavljanjem originalnog Ljekarskog uvjerenja i originalne Sanitarne knjižice. Dokaz o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje, dostavit će kandidati koju budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos. Ostali uslovi za objavljena radna mjesta su sljedeći, i to: 1. Specijalista neuropsihijatar/psihijatar u Centru za mentalnu rehabilitaciju – 1 izvršilac na određeno vrijeme u periodu do povratka sa spec. dr. S.B.N sa porodiljskog bolovanja, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; specijalista neuropsihijatrije ili psihijatrije, što dokazuje dostavljanjem uvjerenje o završenoj specijalizaciji; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Specijalista neuropsihijatrije ili psihijatrije radit će u Centru za mentalnu rehabilitaciju i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.583,90 KM Literatura za spremanje ispita: „Klinička psihijatrija“ autora Slobodan Loga i „Neurologija“ autora prof. Borivoje Radojčić Izbor kandidata vrši se putem pismenog i usmenog ispita. 2. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – 4 izvršioca na određeno vrijeme na period od 1 (jedne) godine, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Specijalista porodične medicine Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; specijalista porodične medicine, što dokazuje dostavljanjem uvjerenje o završenoj specijalizaciji; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Specijalista porodične medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.583,90 KM Literatura za spremanje ispita: „Interna medicina“, Božidar Vrhovac i saradnici, Naklada Ljevak, Zagreb 2003., „Urgentna medicina“, Dragan Vučović, „Obeležja“, Beograd 2002. i Priručnik kliničke psihijatrije, Harold I., Kaplan, Banjamin J., Sadock, „Naklada Slap“, 1998. Doktor medicine Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153,20 KM Literatura za spremanje ispita: „Interna medicina“, Božidar Vrhovac i saradnici, Naklada Ljevak, Zagreb 2003., „Urgentna medicina“, Dragan Vučović, „Obeležja“, Beograd 2002. i Priručnik kliničke psihijatrije, Harold I., Kaplan, Banjamin J., Sadock, „Naklada Slap“, 1998. Izbor kandidata vrši se putem pismenog i usmenog ispita. 3. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – 1 izvršilac na određeno vrijeme na period do povratka sa bolovanja zbog čuvanja tudnoće i porodiljskog bolovanja dr. A. A., sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Specijalista porodične medicine Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; specijalista porodične medicine, što dokazuje dostavljanjem uvjerenje o završenoj specijalizaciji; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Specijalista porodične medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.583,90 KM Literatura za spremanje ispita: „Interna medicina“, Božidar Vrhovac i saradnici, Naklada Ljevak, Zagreb 2003., „Urgentna medicina“, Dragan Vučović, „Obeležja“, Beograd 2002. i Priručnik kliničke psihijatrije, Harold I., Kaplan, Banjamin J., Sadock, „Naklada Slap“, 1998. Doktor medicine Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153,20 KM Literatura za spremanje ispita: „Interna medicina“, Božidar Vrhovac i saradnici, Naklada Ljevak, Zagreb 2003., „Urgentna medicina“, Dragan Vučović, „Obeležja“, Beograd 2002. i Priručnik kliničke psihijatrije, Harold I., Kaplan, Banjamin J., Sadock, „Naklada Slap“, 1998. Izbor kandidata vrši se putem pismenog i usmenog ispita. 4. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa specijalizacije dr. Z.P.., sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; specijalista, što dokazuje dostavljanjem uvjerenje o završenoj specijalizaciji; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Specijalista doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.583,90 KM Literatura za spremanje ispita: „Urgentna medicina – prethospitalni tretman“, dr. Valentin Vnuk, Alfa Zagreb, 2001. godina; Smjernice za reanimaciju Evropskog vijeća za reanimatologiju 2021. godine Doktor medicine Posebni uslovi: -VSS doktor medicine, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153,20 KM Literatura za spremanje ispita: „Urgentna medicina – prethospitalni tretman“, dr. Valentin Vnuk, Alfa Zagreb, 2001. godina; Smjernice za reanimaciju Evropskog vijeća za reanimatologiju 2021. godine Izbor kandidata vrši se putem pismenog i usmenog ispita. Prijave na javni oglas sa kopijom tražene dokumentacije podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e - mail adresom i kontakt telefonom i mobitelom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja“ Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br. 2 Z E N I C A sa naznakom – Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem - ___ NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava kandidata koje ne budu sadržavale na koverti ime i prezime kandidata sa tačnom adresom, kao i naznaku na koju poziciju se kandidati prijavljuju na predmetnom Javnom oglasu, smatrat će se neurednim i bit će odbačene. JU „Dom zdravlja“ Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Jedna prijava u zatvorenoj koverti odnosi se samo na jednu poziciju u Javnom oglasu. Ukoliko kandidat konkuriše na više pozicija na Javnom oglasu potrebno je ispuniti novu prijavu i dokumente dostaviti u drugoj zatvorenoj koverti za svaku poziciju posebno na koju se prijavljuje. Prijava kandidata koji ne postupi po ovom rješenju u Javnom oglasu, bit će odbačena. Kandidati će putem e-mail adrese, kao i putem telefona ili mobitela, biti obaviješteni o terminu za održavanje intervjua, pismenog i usmenog stručnog ispita. Za kandidate koji ne pristupe intervju, pismenom i usmenom stručnom ispitu, utvrdit će se da su odustali od prijave za zaposlenje. Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidatima se napominje da obrate pažnju da moraju imati licence nadležne komore da bi mogli učestvovati u postupku i zasnovati radni odnos u JU „Dom zdravlja“ Zenica, u skladu sa rješenjem iz člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH“ br. 82/13.). Kandidati koji budu izabrani da rade u JU „Dom zdravlja“ Zenica, dostavit će uz izjavu o prihvatanju zaposlenja i originalnu ili ovjerenu dokumentaciju predatu na predmetni Javni oglas, a čija ovjera nije starija od 6 mjeseci. Informacije se mogu dobiti putem telefona – 032/248-820.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika-da su državljani Bosne i Hercegovine, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o državljanstvu, -da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što se dokazuje dostavljanjem originalnog Ljekarskog uvjerenja i originalne Sanitarne knjižice. Dokaz o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje, dostavit će kandidati koju budu izabrani na Javnom
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-12
Oglas do2023-09-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »