Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta 2. Doktor specijalista pneumoftiziologije 3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 4. Specijalista medicinske biohemije 5. Doktor medicine 6. Viši RTG tehničar 7. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL 8. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje 9. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija 10. Medicinska sestra – tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika 11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku 12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove 13. Spremačica,Služba za pravne kadrovske i opće poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetZa radna mjesta broj 1-3: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), Za radno mjesto broj 4: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet/farmaceutski fakultet, Za radno mjesto broj 5: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), Za radno mjesto broj 6: VSS prvi ciklus 180 bodova ili VSS VI stepen (Viša medicinska škola ili diplomirani inžinjer radiološke dijagnostike Za radna mjesta broj 7-11: SSS-IV, Medicinska škola, Za radno mjesto broj 12: SSS-IV, Gimnazija, ekonomska ili srednja škola upravnog smijera Za radno mjesto broj 13: NSS, osnovna škola.
Položen stručni ispitpoložen odgovarajući specijalistički ispit,
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru. važeća licenca za rad,
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika14 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta - obavljaposlove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 2. Doktor specijalista pneumoftiziologije - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 4. Specijalista medicinske biohemije - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 5. Doktor medicine - obavljaposlove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 6. Viši RTG tehničar - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 7. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 8. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 9. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija - Obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 10. Medicinska sestra – tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku - obavlja poslove medicinskog laboranta prema Pravilniku o unutrašnjoj - organizaciji i sistematizaciji Zavoda 12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove - obavlja svestatističke poslove u vezi sa kadrovskom politikom i operativno pomaže rad protokola, arhive i pravne službe te ostale poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 13. Spremačica,Služba za pravne kadrovske i opće poslove - Vrši poslove održavanja higijene u objektu
Mjesto rada (općina)JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM 2. Doktor specijalista pneumoftiziologije pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM 3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM 4. Specijalista medicinske biohemije - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.352,90 KM 5. Doktor medicine - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.301,75 KM 6. Viši RTG tehničar - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.457,77 KM 7. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM 8. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM 9. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM 10. Medicinska sestra – tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM 11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM 12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.063,92 KM 13. Spremačica,Služba za pravne kadrovske i opće poslove - Pripadajuća osnovna neto plaća: 613,80 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme Radna mjesta: 1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM - obavljaposlove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 2. Doktor specijalista pneumoftiziologije - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 4. Specijalista medicinske biohemije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.352,90 KM - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 5. Doktor medicine - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 1 (jedne) godine - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.301,75 KM - obavljaposlove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga 6. Viši RTG tehničar - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.457,77 KM - obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 7. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme,uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 8. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 9. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM - Obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 10. Medicinska sestra – tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM - obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku - 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM - obavlja poslove medicinskog laboranta prema Pravilniku o unutrašnjoj - organizaciji i sistematizaciji Zavoda 12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana - Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.063,92 KM - obavlja svestatističke poslove u vezi sa kadrovskom politikom i operativno pomaže rad protokola, arhive i pravne službe te ostale poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda 13. Spremačica,Služba za pravne kadrovske i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 1 (jedne) godine - Pripadajuća osnovna neto plaća: 613,80 KM - Vrši poslove održavanja higijene u objektu Uslovi za vršenje poslova Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: - Da su državljani Bosne i Hercegovine, što dokazuju dostavljenim uvjerenjem o državljanstvu - Da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što dokazuju dostavljanjem originalnog ljekarskog uvjerenja. Ovaj dokaz dostavit će kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos, a prije stupanja na rad. Pored općih, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, kako slijedi: - Za radna mjesta broj 1-3: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), položen odgovarajući specijalistički ispit, važeća licenca za rad ipoznavanje rada na računaru. - Za radno mjesto broj 4: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet/farmaceutski fakultet, specijalizacija iz medicinske biohemije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru. - Za radno mjesto broj 5: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru. - Za radno mjesto broj 6: VSS prvi ciklus 180 bodova ili VSS VI stepen (Viša medicinska škola ili diplomirani inžinjer radiološke dijagnostike), važeća licenca za rad, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i šest mjeseci rada u struci. - Za radna mjesta broj 7-11: SSS-IV, Medicinska škola, licenca za rad, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i šest mjeseci rada u struci. - Za radno mjesto broj 12: SSS-IV, Gimnazija, ekonomska ili srednja škola upravnog smijera, poznavanje rada na računaru, 1 godina rada u struci. - Za radno mjesto broj 13: NSS, osnovna škola. Dokazi U svrhu dokazivanja naprijed navedenih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, dostaviti i kraću biografiju sa adresom, obavezno navedenom e-mail adresom i brojem telefona, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze (originale ili kopije s ovjerom ne starijom od 6 mjeseci): - Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu/srednjoj školi/osnovnoj školi)(za radna mjesta broj: 1-13) - Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta broj: 1-4) - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta od: 6-11.) - Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore (za radna mjesta od: 1-11) - Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta od: 1.-12.) - Dokaz o radnom iskustvu (za radna mjesta6.-12.) - Uvjerenje o državljanstvu (za radna mjesta1.-13.) Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni dio ispita - Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom ili Farmaceutskom fakultetu (radna mjesta 1-5),odnosno tokom školovanja u Višoj Medicinskoj školi (radno mjesto 6.), odnosno Medicinskoj školi (7-11), odnosno u Gimnaziji, ekonomskoj ili srednjoj školi upravnog smijera, (radno mjesto 12.) Napomene: - Dokaz o poznavanju rada na računaru: uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi) ili srednje škole ili ustanove koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru). - Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje - Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju Komisija će obaviti pismeni i usmeni stručni ispit (za radna mjesta za koje je kao uslov propisano osnovno ili srednjeobrazovanje- samo usmeni ispit), nakon kojeg će biti donesena odluka o prijemu u radni odnos. - O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem skenirane obavijesti koju će Zavod dostaviti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua ili stručnog ispita, a istu obavijest Zavod će postaviti i na svoju web stranicu i oglasnu ploću Zavoda. - Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i/ili usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. - Kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: postignuti uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu, eventualne preporuke ranijih poslodavaca i dosadašnje radno iskustvo. - O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 5 dana od donošenja Odluke o prijemu. - Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa ovim javnim oglasom: Dževada Smriko, dipl. pravnik, broj tel: 032/449-463 - Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. - Integralni tekst ovog javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Zavoda i osnivača, a u listu „Oslobođenje“ biće objavljena obavijest o javnom oglasu. Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu potpisanu od strane podnosioca i kratku biografiju sa obavezno navedenom e-mail adresom kandidata, treba dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave u listu „Oslobođenje“ u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Zavoda, na adresu: JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica Uz naznaku: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom za koje radno mjesto)“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- Dokaz o poznavanju rada na računaru: uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi) ili srednje škole ili ustanove koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru). - Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje - Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju Komisija će obaviti pismeni i usmeni stručni ispit (za radna mjesta za koje je kao uslov propisano osnovno ili srednjeobrazovanje- samo usmeni ispit), nakon kojeg će biti donesena odluka o prijemu u radni odnos. - O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem skenirane obavijesti koju će Zavod dostaviti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua ili stručnog ispita, a istu obavijest Zavod će postaviti i na svoju web stranicu i oglasnu ploću Zavoda. - Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i/ili usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. - Kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: postignuti uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu, eventualne preporuke ranijih poslodavaca i dosadašnje radno iskustvo. - O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 5 dana od donošenja Odluke o prijemu. - Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa ovim javnim oglasom: Dževada Smriko, dipl. pravnik, broj tel: 032/449-463 - Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. - Integralni tekst ovog javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Zavoda i osnivača, a u listu „Oslobođenje“ biće objavljena obavijest o javnom oglasu.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-22
Oglas do2023-11-30
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »