Pregled oglasa

Traženo zanimanjekurir-spremačica
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetStručna sprema - minimalni uvjeti: I. stupanj stručne spreme– osnovna škola;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova- preuzimanje i otprema pošte od strane ovlaštenih radnika Odjeljenja; vizualna kontrola i pregled prostorija Odjeljenja prilikom početka rada; održavanje svih površina poslovnog prostora sa kojim je zadužen/a (radne površine,podovi,prozori,zidovi i sanitarni čvorovi i dr.), brine se o blagovremenom snadbijevanju svih sredstava za higijenu i drugog materijala za potrebe prostora kojeg održava, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta i šefa Odjeljenja.
Mjesto rada (općina)Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Radno mjesto: kurir-spremačica u Odjeljenju za prvostupanjski postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Zenici; Napomena: Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci; Broj izvršilaca: jedan (1); Opći uvjeti: - opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH; Posebni uvjeti: 1. Osoba mora biti starija od 18 godina; 2. Državljanstvo Bosne i Hercegovine; 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje traženih poslova; 4. Stručna sprema - minimalni uvjeti: I. stupanj stručne spreme– osnovna škola; Opis poslova- preuzimanje i otprema pošte od strane ovlaštenih radnika Odjeljenja; vizualna kontrola i pregled prostorija Odjeljenja prilikom početka rada; održavanje svih površina poslovnog prostora sa kojim je zadužen/a (radne površine,podovi,prozori,zidovi i sanitarni čvorovi i dr.), brine se o blagovremenom snadbijevanju svih sredstava za higijenu i drugog materijala za potrebe prostora kojeg održava, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta i šefa Odjeljenja. Potrebna dokumentacija uz prijavu: 1. Kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail); 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci (posebni uvjeti pod 2.); 3. Dokaz o posjedovanju stručne spreme (posebni uvjeti pod 4.); Kandidat koji bude izabran naknadno mora dostaviti potvrdu/uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (posebni uvjeti pod 3.) Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd. Napomena: prilikom odabira, prednost će imati kandidati koji imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u orginalu ili ovjerenim fotokopijama. Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Prijavu na oglas/konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno – U ZATVORENOJ KOVERTI - na protokol na adresu: INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA Hamdije Kreševljakovića 98A,71 000 Sarajevo (na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS/KONKURS ZA RADNO MJESTO KURIR-SPREMAČICA – ODJELJENJE U ZENICI – NE OTVARATI) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a nepotpune i neblagovremene prijave (koje pristignu nakon proteka roka od 8 /osam/ dana) neće se uzimati u obzir. Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor. Sve dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan na e-mail: dejan.setina@imvzs.ba, kao i na telefon:033/250-578
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPosebni uvjeti: 1. Osoba mora biti starija od 18 godina; 2. Državljanstvo Bosne i Hercegovine; 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje traženih poslova; 4. Stručna sprema - minimalni uvjeti: I. stupanj stručne spreme– osnovna škola; Potrebna dokumentacija uz prijavu: 1. Kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail); 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci (posebni uvjeti pod 2.); 3. Dokaz o posjedovanju stručne spreme (posebni uvjeti pod 4.);
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-23
Oglas do2023-12-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »