Pregled oglasa

Traženo zanimanjeReferent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova – jedan izvršilac u JU Centar za socijalni rad Vareš na neodređeno vrijeme uz probni period od 3.mjeseca.
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD V A R E Š O D L U K U o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Vareš i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24) , Direktor JU Centra za socijalni rad Vareš, d o n o s i O D L U K U o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos I poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01/01-30-2-594-1/24 od 03.04.2024. godine objavljen na Oglasnoj ploči JU CSR Vareš, u listu Oslobođenje, web stranici Općine Vareš i Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kanton, obzirom da se nisu mogli ispuniti uvjeti propisani članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24). II Svi kandidati koji su aplicirali na Javni oglas svoje prijave mogu izuzeti svakim radnim danom na protokolu Centra za socijalni rad Vareš. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena javnim glasilima navedenenim u članu I. ove odluke.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-06-03
Oglas do2024-06-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »