Aktuelni programi

image_pdfimage_print
Liste odobrenih prijava i prijava na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024
Liste odobrenih prijava i prijava na čekanju po mjeri Druga prilika 2024

Prijave poslodavaca po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2024./2025.

 

Završeni programi:

Prijave poslodavaca o realizaciji Drugog kruga mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022

U mjeri Služba u suradnji sa poslodavcima 2022 Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 10. stavovi 1 i 2 Programa. Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod daje saglasnost, putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju. Poslodavac može zaposliti osobu momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda, a najkasnije u roku od 30 dana od dana davanja saglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja Obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje su zaključile ugovor o radu sa poslodavcem prije davanja saglasnosti Zavoda.

 U nastavku se nalaze liste prijava poslodavaca o realizaciji Drugog kruga mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022.

Prijave po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (26.09.2022)- na provjeri1

Prijave po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (26.09.2022)- na čekanju1

Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022”

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022..

S tim u vezi, 19.09.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, kao i osobe koje su bile zaposlene po programima iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi za osobe sa VSS u trajanju do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje ZDK iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen 07.09.2022. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati u općinskim biroima rada.

U nastavku možete preuzeti tekst Projekta, kao i obrasce prijave na isti.

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Projekt Obrazac

Prijave – samozapošljavanje

Prijave po Javnom pozivu za učešće u realizaciji mjerePrijave poslodavaca po mjeri “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022
Prijave po Javnom pozivu za učešće u realizaciji mjere “Prikaz prijava na mjeru Druga prilika 2021

Javni poziv za učešće u realizaciji mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2020

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona objavljuje nastavak Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja 2020 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2020.

Javni poziv ostaje otvoren tri (3) dana, i to: 07.12., 08.12. i 09.12.2020. godine u periodu od  07:30 do 14:30 sati.

Obrazac prijave Služba u saradnji sa poslodavcima 2020, možete preuzeti na linku: Prijavni obrazac SP 2020

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na mjeru  Služba u saradnji sa poslodavcima 2020:

  1. Prijavni obrazac SP 2020 – link gore (čitko popunjen – po mogućnosti elektronski, ovjeren i potpisan)
  2. FIO, (čitko popunjen, ovjeren i potpisan) na linku: Finansijski identifikacijski obrazac-1
  3. kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji,
  4. ovjerena kopija Rješenja o registraciji djelatnosti,
  5. Prijedlog projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja) i
  6. Uvjerenje Porezne uprave da poslodavac nema duga po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave poslodavca.

 

NAPOMENA: Gore navedenu dokumentaciju dostaviti Službi putem općinskih biroa rada, po mogućnosti na protokol biroa rada radi pregleda kompletnosti dokumentacije, a posebno popunjenosti Prijavnog obrasca, FIO obrasca i  Prijedloga projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja), kako bi izbjegli nepotrebne dopune i što prije pristupili zaključivanju ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

Nakon pregleda i zaprimanja iste biroi rada su dužni, što prije proslijediti Službi uz popratni akt na dalje rješavanje.

Također, poslodavci koji nisu izvršili registraciju na Portalu FZZZ nemaju mogućnost učešća u realizaciji mjere.

Javni poziv za mjeru Druga prilika 2020

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2020  – mjera “Druga prilika 2020”.

Javni poziv ostaje otvoren tri (3) radna dana, i to: 19.10., 20.10. i 21.10.2020. godine u periodu od  07:00 do 15:30 sati.

Detaljne informacije i prijavni obrazac možete preuzeti na linkovima ispod:

Program sufinansiranja samozapošljavanja – START UP 2020

Prijavni obrazac DP 2020

 

NAPOMENA:

Nezaposlene osobe koje se samozapošljavaju, prilikom prijave na Javni poziv, dužne su samo dostaviti Službi, putem općinskih biroa rada:

− popunjenu i potpisanu Prijavu – Prijavni obrazac DP 2020

Nakon što biroi rada zaprime popunjenu i potpisanu prijavu (Prijavni obrazac DP 2020), istu je prije slanja redovnim putem potrebno skeniratii i dostaviti na e-mail adresu Danijele Hamzić,  radi kontrole ispunjavanja uslova iz Programa.

Odmah nakon uspješne kontrole ispunjavanja uslova iz Programa, Služba obavještava nezaposlenu osobu da u roku od 60 dana dostavi sljedeću dokumentaciju putem općinskih biroa rada:

  • ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti/društva, čiji datum je nakon datuma podnošenja prijave na Javni poziv,
  • kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj),
  • ugovore o radu s nezaposlenim osobama koje zapošljava ili s kojima pokreće djelatnost.

 

Na ovaj Javni poziv se ne mogu prijaviti nezaposlene osobe koje su bile na listi čekanja po Javnom pozivu od 28.02.2020. godine u okviru Programa START UP 2020!

OBAVIJEST

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava na mjeru „Služba u saradnji s poslodavcima 2020“ u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020, sa današnjim danom obustavljaju se sve prijave na istu do daljnjeg.

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 190.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 90.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 05.06.2018. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program

Javni poziv

Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini - OBAVIJEST

OBAVIJEST

Ovim putem Vas obavještavamo da se obnovljeni Javni poziv od 20.09.2018. godine za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK, danas 15.02.2019. godine zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava i ograničenosti sredstava.

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba., ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog učešća. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Objavljen Javni poziv za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“

Federalni zavod za zapošljavanje, danas, 12.7.2018. godine na svojoj internet stranici je objavljen Javni poziv poslodavcima iz FBiH za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019 i 2020. godinu. Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Cilj Programa je da se omogući obuka kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju za 1.200 nezaposlenih osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 840 osoba. Pod obukom, u okviru ovog programa, podrazumijeva se osposobljavanje ili usavršavanje nezaposlene osobe kroz sticanje praktičnih znanja i vještina za određeno zanimanje kod poznatog poslodavca.

Poslodavci i nezaposlene osobe mogu se informišu o Programu radi eventualnog učešća na linku http://fzzz.ba/vijesti/obukom-do-zaposlenja-2018.

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2017

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000 KM, od čega 175.000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100.000 KM Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

Javni poziv je objavljen 21.06.2017. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, tekst Programa, Kriterije za bodovanje prijava, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Javni poziv

Kriteriji za bodovanje prijava

Otvoren Programu zapošljavanja Roma u 2017. godini

Kao što je bilo i najavljeno, dana 12.6.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma 2017. Sve potrebne informacije kao i link za prijavu na ovaj Javni poziv možete da dobijete na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://fzzz.ba/vijesti/program-zapoljavanja-roma-u-2017-godini.

Obnovljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 12.08.2016. godine, ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 16.03.2017. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS; SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini iz grant sredstava Vlade ZDK. Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava. Obrasci „Prijava za učešće u Programu“ i „Potrebe za osobama za koje se podnosi Prijava na Javni poziv“ se mogu preuzeti isključivo u nadležnom općinskom birou rada.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine) (http://www.fzzz.ba/projekti/uredba-subvencioniranje-zapoljavanja-mladih-bez-radnog-iskustva-i-samozapoljavanja) Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.  Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h – 16h

Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016

PROGRAMU PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 2016 – OBUKOM DO POSLA (http://www.fzzz.ba/projekti/program-pripreme-za-rad-kroz-obuku-struno-osposobljavanje-i-usavravanje-2016-obukom-do-posla)

Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016

Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016 (http://www.fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-zapoljavanja-2016)

Obavijesti vezane za programe

Napomena: Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte. Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h – 15h

Služba za zapošljavanje ZDK  će odmah započeti sa prezentacijama, pripremama i drugima aktivnostima vezanim za promociju svih Programa kako na kantonalnom tako i na općinskom nivou a sve sa nadom da će poslodavci i nezaposlene osobe uvidjeti realne mogućnosti u riješavanju svojih problema i poboljšanju vlastitih socijalnih statusa.

Prijavljivanje na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, i to mjere: Prilika za sve, Vaučer za posao i Periodično/sezonsko zapošljavanje, privremeno se ograničava za aplikante iz Unsko-sanskog (19.2.2016.), Hercegovačko-neretvanskog (19.2.2016.), Tuzlanskog (22.2.2016.), Zeničko-dobojskog (23.2.2016.), Srednjobosanskog (23.2.2016.) i Kantona Sarajevo (23.2.2016.) zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

Prijavljivanje na Javni poziv za subvencioniranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva i samozapošljavanja privremeno se ograničava za aplikante iz Srednjobosanskog (25.2.2016.), Kantona Sarajevo (3.3.2016.) i Zeničko-dobojskog kantona (10.3.2016.) zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

Spiskovi pristiglih prijava na Javne pozive:

     Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe koji su se prijavili na Javni poziv putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje da mogu izvršiti uvid u objavljene spiskove pristiglih prijava.

     Napominjemo, da spiskovi nisu konačni iz razloga što još nisu izvršene provjere od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje o ispunjavanju uslova iz programa.

Na temelju obavijesti Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju smo zaprimili danas, 22.3.2016. god. (utorak, 13:27 sati), o produženju roka  za predaju dokumentacije za subvencioniranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba i samozapošljavanja po Uredbi Vlade FBiH o poticaju zapošljavanja, obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da se rok za dostavljanje dokumentacije produžuje za dodatnih 30 dana (to jest 60 dana od datuma podnošenja elektronske aplikacije Federalnom zavodu za zapošljavanje).

Napominjemo, da Služba za zapošljavanje ZDK još nije dobila konačne spiskove provjere aplikanata koju očekujemo od Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »