image_pdfimage_print

Dana 16.02.2016. godine, održan je sastanak direktora Marinka Kelavića, njegovih prvih saradnika i Asocijacije za razvoj LEDA koja realizuje projekat „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2016″ u tri općine u Ze-Do kantonu (Zenica, Zavidovići i Kakanj) u cilju uključivanja što većeg broja Romske djece u redovno obrazovanje i sprečavanje napuštanja školovanja.

Po riječima koordinatorice projekta da žele proširiti aktivnosti i na odrasle Rome, cilj im je sprovesti istraživanje da bi imali dobre pretpostavke za izradu realnih planova.

U vezi sa gore navedenim održan je sastanak u Službi radi davanja informacija, odnosno podataka o kojima Služba vodi evidenciju:

  • Broj nezaposlenih Roma koji su završili osnovnu i srednju školu iz općina Zenica, Zavidovići i Kakanj,
  • Prekvalifikacije i stručno osposobljavanje – zahtjevi od fizičkih lica i/ili poslodavaca- primjena u praksi,
  • Deficitarna zanimanja u Ze-Do Kantonu.

Na održanom sastanku iskazana je spremnost direktora Službe Marinka Kelavića i koordinatora projekta „LEDA“ Adele Mehinagić za buduću saradnju.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Website Malware Scan