image_pdfimage_print

Na Web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: www.fprzoi.ba; www.fond.ba dana 12.04.2016. godine objavljena su dva Javna poziva:

  1. JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i
  2. JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata  razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti  postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata  profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini.

 

            Obrasci za podnošenje prijava na objavljene javne pozive dostupni su u svim općinskim biroima rada ZE-DO kantona, kao i na web portalima Fonda: www.fprzoi.ba; www.fond.ba, a na kojima se možete i detaljno upoznati o uslovima, rokovima, načinu i postupku podnošenja prijava na javne pozive.

Website Malware Scan