image_pdfimage_print

         U Službi za zapošljavanje ZE-DO kantona – Zenica, 17.03.2016. godine održan je sastanak Načelnika odjeljenja i svih šefova biroa povodom primjene instrukcije Federalnog Ministarstva finansija u vezi sa postupanjem kantonalnih službi za zapošljavanje radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za refundaciju obaveza u skladu sa Uredbom.

         Na sastanku je konstatovano da je Instrukcija u koliziji sa Uredbom o poticaju zapošljavanja, u dijelu koji se odnosi na samozapošljavanje samostalnih poduzetnika (tačka 2. b) Instrukcije).

         Uredbom o poticanju zapošljavanja u članu 8. stav 2. propisano je da osoba koja se sama zapošljava nezavisno od stepena stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovaraju ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu platu u Federaciji i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.

         U vezi gore navedenim zatraženo je pojašnjenje od Federalnog zavoda, Vlade Federacije BiH i Ministarstva finansija FBiH.
Na održanom sastanku posebno je naglašena problematika oko dostavljanja dokumentacije od strane aplikanata po objavljenim Programima, a odnosi se na rok od 30 dana od dana prijave na Javni poziv.

         Obzirom da od strane Federalnog zavoda nisu dostavljeni konačni spiskovi prijavljenih kandidata, upućen je zahtjev Federalnom zavodu, sa prijedlogom da se rok za dostavu dokumentacije od strane korisnika produži za 30 dana, te da isti teče od dana dostavljanja konačnih spiskova Službama za zapošljavanje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
P3170895

Website Malware Scan