image_pdfimage_print

Obavještavamo sve osobe koji su aplicirali  prema Javnom pozivu u okviru Triple Win projekta , da će se početkom februara 2018.godine održati intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj. Intervjuu će prisustvovati predstavnici GIZ-a, Savezne agencije za rad SR Njemačke i Agencije za rad i zapošljavanje BiH. S tim u vezi Vas još uvijek se formiraju spiskovi i za nove zainteresirane kandidate koji treba biti dostavljen Agenciji za rad i zapošljavanje BiH najkasnije do 22.01.2018.godine. Prijave koje se dostave kasnije naknadno mogu biti poslati od strane kandidata direktno Agenciji na adresu ul.Đoke Mazalića br.3, Sarajevo.