image_pdfimage_print

Obavještavamo zainteresovane da je obnovljen  poziv za učešće za Triple win projekat-zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj (sa poboljšanim uslovima prijave-znanje jezika nije obavezujuće). Oglas je kontinuiran i otvoren cijelu godinu,dok su intervjui planirani tri (3) puta u godini. Jedan od termina intervjua je planiran za MAJ i to od 22.05.2018.godine,te Vas molimo da prijave dostavite JU Služba za zapošljavanje, kancelarija br. 8, u Zenici, najkasnije do 25.04.2018.godine. Potpuni tekst Javnog poziva možete da vidite na oglasnim pločama u biroima rada  ZDK.