image_pdfimage_print

Obavještavamo sve zainteresovane osobe da je  Agencija za rad i zapošljavanje BiH na osnovu informacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike objavila tekst o uslovima rada koji sadrži   podatke o mogućnostima zapošljavanja radnika iz BiH u Slovačkoj. Potpuni tekst o ovoj brošuri možete naći na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Uslovi%20zaposljavanja%20u%20Slovackoj%20Republici%20bs.pdf, kao i na oglasnim pločama lokalnih biroa rada ZDK.