image_pdfimage_print

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 24.09.2018. godine objavio II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.10.2018. godine. Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“. Tekst jJavnog poziva kao i obrazce za apliciranje mogu se preuzeti na link https://fond.ba/2018/09/24/ii-javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2018-godini/.