image_pdfimage_print

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini odobrena kvota od 150 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 96 mjesta. Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima  koji mogu naći na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=4445&langTag=bs-BA

Svi zaintresovani studenti koji ispunjavaju uslove trebaju se prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2020“. Rok za slanje prijava je srijeda, 22.1.2020. godine.