image_pdfimage_print

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se prvi krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini održati od 24.2.2020. do 28.2.2020. godine, a rok za prijave je do 7.2.2020. godine. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate.Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari koji imaju minimalno radno iskustvo od šest mjeseci u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući) ili 2 godine u zadnjih 7 godina, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Kandidati moraju posjedovati dokaz o redovno završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Javni%20poziv%20Triple%20Win%20bs%203.7.pdf.  Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu sa članom 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju.