image_pdfimage_print

Shodno proglašenju stanja nesreće u FBiH, uzrokovane korona virusom (COVID-19) a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja navedenog virusa COVID-19, JU Služba za zapošljavanje ZDK, obavještava korisnike usluga o privremenoj obustavi rada s strankama od 26.03.2020 do daljnjeg.

Za ostvarivanja svojih prava dokumentacija se dostavlja putem e-maila, faksa ili poštom nadležnom birou rada. U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju, ni na jedan od navedenih načina, obratite se nadležnom birou rada Službe prema mjestu prebivališta telefonskim putem za daljnje upute.

REDOVNA JAVLJANJA

 • Osobe koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih Službe nisu se dužne redovno javljati biroima rada do daljnjeg.

PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje se trebaju prijaviti na evidenciju nezaposlenih Službe mogu se prijaviti na adresu općinskog biroa rada prema mjestu prebivališta. Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. izjavu o statusu (preuzeti sa Izjava_o_statusu PDF  ili  Izjava o statusu WORD).
 1. ličnu/osobnu kartu,
 2. dokaz o stručnom obrazovanju odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
 3. potvrdu/uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 4. akt o prestanku radnog odnosa (za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih)
 5. JS3100 (Odjava iz Porezne uprave koju dobijete od poslodavca, za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih).

NOVČANA NAKNADA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, pored dokumentacije koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, dužni su priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za novčanu naknadu (preuzeti sa Zahtjev za NN (novčana naknada)),
 2. Potvrda banke o broju tekućeg računa ili kopija stranice Ugovora s bankom o otvaranju računa na kojoj je vidljiv broj računa ili kopija bankovne kartice tekućeg računa (s obje strane),
 3. Dokaz o radnom stažu (Uvjerenje PIO/MIO i kopija radne knjižice).

ODJAVA S EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje zasnivaju radni odnos dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. Akt o zasnivanju radnog odnosa.

 UVJERENJA

 • Za izdavanje uvjerenja potrebno je obratiti se nadležnom birou rada.

RADNE DOZVOLE ZA STRANCE

 • Poslodavci trebaju kontaktirati biroe rada prema sjedištu poslodavca.

DOKUP STAŽA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na dokup staža, pored dokumentaciju koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za dokup staža (preuzeti sa Zahtjev PIOMIO (dokup staža)),
 2. Original ili ovjerena fotokopija radne knjižice,
 3. Uvjerenje o stažu s uvećanim trajanjem,
 4. Uvjerenje Ministarstva odbrane o učešću u OS BiH,
 5. Pisana saglasnost podnositelja zahtjeva za uračunavanje posebnog staža u penzijski staž (ukoliko je osiguranik bio učesnik odbrabe BiH),
 6. Drugi dokazi o penzijskom stažu (Potvrda staža nadležnog nositelja osiguranja ukoliko nezaposlena osoba ima ostvarenog staža u drugim državama ili kod Fonda za PIO RS.

 POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA

 • Pravdanje i isplata ugovorenih sredstava po programima sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja iz 2018. i 2019. godine

Shodno zaključenim ugovorima iz 2018. i 2019. godine po programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, a radi isplate sredstava, molimo korisnike navedenih sredstava da dok traje stanje nesreće u FBiH pravdajuću dokumentaciju kao i drugu dokumentaciju dostavljaju skeniranu na e-mail adrese biroa rada (ili putem faksa), uz propratni akt koji mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv poslodavca,
 2. JIB poslodavca,
 3. naziv mjere po kojoj je zaključen ugovor o sufinansiranju zapošljavanje i broj ugovora,
 4. ime i prezime sufinansirane osobe i
 5. JMBG sufinansirane osobe.

Sve ugovorne obaveze koje se tiču pravdanja sredstava po aktuelnim programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, se prolongiraju za korisnike poticaja koji nisu u mogućnosti dostavljati pravdajuću dokumentaciju.

NAPOMENA: Uz dokumentaciju koju dostavljate obavezno je dostavit kontakt broj telefona.

Naziv Telefon FAX E-mail
Breza 032/789-390 032/789-390 biro.breza@zdk-szz.ba
Doboj-Jug 032/699-130 032/699-130 biro.dobojjug@zdk-szz.ba
Kakanj 032/552-390 032/552-390 biro.kakanj@zdk-szz.ba
Maglaj 032/609-611 032/609-611 biro.maglaj@zdk-szz.ba
Olovo 032/828-310 032/828-310 biro.olovo@zdk-szz.ba
Tešanj 032/656-700 032/656-700 biro.tesanj@zdk-szz.ba
Usora 032/891-524 032/891-524 biro.usora@zdk-szz.ba
Vareš 032/849-260 032/849-260 biro.vares@zdk-szz.ba
Visoko 032/731-620 032/731-620 biro.visoko@zdk-szz.ba
Zavidovići 032/868-511 032/868-511 biro.zavidovici@zdk-szz.ba
Zenica 032/448-219 032/448-288 biro.zenica@zdk-szz.ba
Žepče 032/888-187 032/888-187 biro.zepce@zdk-szz.ba

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete naći u meniju eDokumenti ili klikom na: eDokumenti

 Zahvaljujemo vam na razumijevanju!

Datum: 25.03.2020.godina