image_pdfimage_print

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona objavljuje nastavak Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja 2020 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2020.

Javni poziv ostaje otvoren tri (3) dana, i to: 07.12., 08.12. i 09.12.2020. godine u periodu od  07:30 do 14:30 sati.

Obrazac prijave Služba u saradnji sa poslodavcima 2020, možete preuzeti na linku: Prijavni obrazac SP 2020

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na mjeru  Služba u saradnji sa poslodavcima 2020:

  1. Prijavni obrazac SP 2020 – link gore (čitko popunjen – po mogućnosti elektronski, ovjeren i potpisan)
  2. FIO, (čitko popunjen, ovjeren i potpisan) na linku: Finansijski identifikacijski obrazac-1
  3. kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji,
  4. ovjerena kopija Rješenja o registraciji djelatnosti,
  5. Prijedlog projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja) i
  6. Uvjerenje Porezne uprave da poslodavac nema duga po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave poslodavca.

 

NAPOMENA: Gore navedenu dokumentaciju dostaviti Službi putem općinskih biroa rada, po mogućnosti na protokol biroa rada radi pregleda kompletnosti dokumentacije, a posebno popunjenosti Prijavnog obrasca, FIO obrasca i  Prijedloga projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja), kako bi izbjegli nepotrebne dopune i što prije pristupili zaključivanju ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

Nakon pregleda i zaprimanja iste biroi rada su dužni, što prije proslijediti Službi uz popratni akt na dalje rješavanje.

Također, poslodavci koji nisu izvršili registraciju na Portalu FZZZ nemaju mogućnost učešća u realizaciji mjere.