image_pdfimage_print

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Za sve detaljne informacije kao i dokumentaciju i obrazce koji se trebaju priložiti, zainteresovani studenti trebaju posjetiti link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5244&langTag=bs-BA.

 

Ukoliko studenti dostavljaju dokumentaciju preko JU Služba za zapošljavanje ZDK rajnji rok dostavljanja dokumentacijije je 16.03.2021. godine.