image_pdfimage_print

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju

Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima zavarivača, bravara ili operatera na CNC strojevima, ovo je prava prilika za Vas. Razvojna agencija Žepče organizira:  1. Obuku za zavarivača- TIG, MIG, Elektro    2. Obuku za bravara 3. Obuku za CNC operatera

Svaka obuka traje  90 dana Vremenski rok provedbe obuke: 17.5.2021 – 17.8.2021.  Organizacija obuke: 6 puta tjedno u trajanju od 8h po terminu Lokacija izvođenja obuke: Proizvodni pogon poduzeća TISAKOMERC d.o.o. Žepče

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.

Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na  istim  dobit će certifikat o stečenom znanju.  Pet polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću TISAKOMERC d.o.o. Žepče. Prijavni obrazac možete pronaći na stranici RAŽ.Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ. Rok za prijavu na Javni poziv je do 12.05.2021. do 14 h  Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva. Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA. Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku. Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.