image_pdfimage_print

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 26.05.2021. godine objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2021  – mjera “Druga prilika 2021”,

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 14:30 sati, putem protokola biroa rada.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Javni poziv za mjeru “Druga prilika 2021”, dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac dostupan na linku ispod:

Prijavni obrazac DP 2021

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu prebivališta nezaposlenih osoba.

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba/aplikanata kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta

da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje

ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za ovaj poziv.